ΕΥΘΥΤΑ : Το Ανθρώπινο Κόστος της Απραξίας για την Οδική Ασφάλεια

Στις 18 Φεβρουαρίου 2020, στη Στοκχόλμη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 3η Παγκόσμια Διυπουργική Συνάντηση για την Οδική Ασφάλεια,  η Παγκόσμια Συμμαχία ΜΚΟ για την Οδική Ασφάλεια (Global Alliance of NGOs for Road Safety and Road Victims) δημοσιοποίησε τη νέα της έρευνα με τίτλο 

«Η Ημέρα που ο Κόσμος μας Kατέρρευσε : Το Ανθρώπινο Κόστος της Απραξίας για την Οδική Ασφάλεια».

Η έρευνα στην οποία συμμετείχαν 5.606 άτομα από 132 χώρες συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο , επικεντρώνεται στην καταστροφική επίδραση που έχουν οι τροχαίες συγκρούσεις στη ζωή των θυμάτων, των οικογενειών τους και της ευρύτερης κοινότητας.

Η έρευνα δείχνει ότι οι συγκρούσεις στο οδικό δίκτυο επηρεάζουν πολλούς ανθρώπους πολλές φορές στη διάρκεια της ζωής τους και οι συνέπειες είναι εκτεταμένες. Είναι προφανές ότι δεν χρειάζεται να βρίσκεστε στο όχημα για να σας επηρεάσει μια σύγκρουση. Οι συναισθηματικές, οικονομικές και άλλες επιπτώσεις μπορούν επίσης να έχουν βλαβερές συνέπειες για τους φίλους και την οικογένεια των θυμάτων της σύγκρουσης. Επιπλέον, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ανασφαλείς ως χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από το αν έχουν βιώσει μια σύγκρουση ή όχι.

Η ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ και ο SOS Τροχαία Εγκλήματα  χάρις στην συντονισμένη προσπάθεια τους, η Ελλάδα είναι η 2η χώρα σε αριθμό συμμετεχόντων στην έρευνα με 1.760 άτομα να έχουν συμμετάσχει σ αυτή. Είμαστε οι μόνοι φορείς στη χώρα μας που ασχολούνται και με τα δικαιώματα των θυμάτων. Έχουμε συναντηθεί με τους αρμόδιους Υπουργούς και έχουμε καταθέσει σχετικά υπομνήματα διαχρονικά, γνωρίζοντας το σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των ατόμων που πλήττονται, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα. Διαχρονικά ΑΠΡΑΞΙΑ… ο εφησυχασμός και η αδράνεια εξακολουθούν να επικρατούν στη χώρα μας.

Στην έκθεση, η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας συνδυάζεται με τις δυνατές μαρτυρίες των θυμάτων και των οικογενειών τους. Τα δεδομένα σκιαγραφούν μια εικόνα των σύνθετων τρόπων που οι οδικές συγκρούσεις επηρεάζουν τις ζωές: υγεία, οικονομικά, σχέσεις, δικαιοσύνη και πολλά άλλα.

Οι συγκρούσεις δεν μπορούν να «περιχαρακωθούν» σαν ένα μεμονωμένο γεγονός και συχνά οδηγούν σε μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων που μπορούν να αλλάξουν την πορεία της ζωής ενός θύματος και της ζωές των μελών της οικογένειάς του. Όσοι  δεν έχουν επαγγελματική εκπαίδευση/εξειδίκευση επηρεάζονται πιο έντονα, αναφέρουν υψηλότερη συχνότητα απώλειας εργασίας ή εισοδήματος, και συχνότερα αναγκάζονται να παραμείνουν στο σπίτι για να φροντίσουν ένα τραυματισμένο θύμα, να υποστούν μια αναπηρία ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης και να εγκαταλείψουν το σχολείο οι ίδιοι ή τα παιδιά τους. Συνεπώς, οι οδικές συγκρούσεις διαιωνίζουν την κοινωνική ανισότητα.

ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Οι συγκρούσεις στο οδικό δίκτυο επηρεάζουν πολλούς ανθρώπους:

 • Το 57% των ερωτηθέντων είχαν οι ίδιοι εμπλακεί σε μια σύγκρουση

 • Το 87% γνώριζε κάποιον που είχε σκοτωθεί σε σύγκρουση και το 95% γνώριζε κάποιον που είχε τραυματιστεί

 • Το 17% των ερωτηθέντων είχε χάσει ένα στενό μέλος της οικογένειας του σε μια σύγκρουση

Η οικονομική επιβάρυνση μπορεί να είναι μεγάλη:

 • Το 24% των ερωτηθέντων εγκατέλειψε την εργασία του για να φροντίσει το θύμα μιας σύγκρουσης

 • Το 15,5% ανέφερε ότι οι ίδιοι ή τα παιδιά τους έπρεπε να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους

 • Το 11% αυτών που επέζησαν μιας σύγκρουσης έχασε τη δουλειά ή την πηγή εισοδήματός του.

Όσοι έχουν χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, που συχνά αντιστοιχούν και σε χαμηλότερα εισοδήματα, επηρεάζονται χειρότερα:

 • Το 71% αυτών που επέζησαν μιας σύγκρουσης που δεν είχαν ολοκληρώσει την τυπική σχολική εκπαίδευση έχασαν τη δουλειά τους /την πηγή εισοδήματος τους έναντι του 10% των ερωτηθέντων με πανεπιστημιακή εκπαίδευση

 • Το 73% αυτών που επέζησαν σε μια σύγκρουση ανέφερε ότι ζει με αναπηρία που προκλήθηκε από τη σύγκρουση έναντι του 6% των ερωτηθέντων με πανεπιστημιακή εκπαίδευση

 • Το 43% ανέφερε ότι βιώνει κατάθλιψη, απελπισία, θυμό, εφιάλτες, ακούσια ανάκληση του συμβάντος, κρίσεις πανικού, διαταραχές του ύπνου και / ή χαμηλή δυνατότητα συγκέντρωσης.

Το να είσαι χρήστης του δρόμου μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι ανασφαλής:

 • Το 78% δήλωσε ότι η υπερβολική ταχύτητα τους κάνει να αισθάνονται ανασφαλείς

 • Το 70% δήλωσε ότι η κακή οδική υποδομή τους κάνει να αισθάνονται ανασφαλείς

Η έρευνα δείχνει ότι οι συγκρούσεις στο οδικό δίκτυο έχουν σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των ατόμων που πλήττονται, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα. Αυτό έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στις οικογένειες και τις κοινότητες και υπογραμμίζει την ανάγκη για στοχευμένη προληπτική δράση σε επίπεδο πολιτικής, καθώς και περισσότερη υποστήριξη για όσους έχουν επηρεαστεί. Υπάρχει μια σαφής και επείγουσα προσταγή για τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να δεσμευτούν να αντιμετωπίσουν τα αίτια των συγκρούσεων στο οδικό δίκτυο , τα οποία είναι σε μεγάλο βαθμό προβλέψιμα, υιοθετώντας στρατηγικές δράσεις, παγκόσμιους στόχους και βέλτιστες πρακτικές, διαθέτοντας ειδικούς πόρους και εμπλέκοντας την κοινωνία των πολιτών.
 ………………………………..
Ο 
Etienne Krug, εκπρόσωπος του Π.Ο.Υγείας σχολιάζοντας την έρευνα σημείωσε, δήλωσε: «Είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί συνεχίζουμε να δεχόμαστε να πληρώνουμε ένα τόσο εξαιρετικά υψηλό τίμημα για την κινητικότητά μας… Η έκθεση τεκμηριώνει την πραγματική ζωή πίσω από τις μεγάλες στατιστικές και δείχνει ότι οι άνθρωποι απλά δεν αισθάνονται ασφαλείς στους δρόμους του κόσμου. Ενώ ορισμένες χώρες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο εφαρμόζοντας αποδεδειγμένα αποτελεσματικά μέτρα οδικής ασφάλειας, σε πολλές περιοχές, ο εφησυχασμός και η αδράνεια εξακολουθούν να επικρατούν»
 ……………………………………
Σχετικά με τη Συμμαχία

Η Παγκόσμια Συμμαχία ΜΚΟ για την Οδική Ασφάλεια Global Alliance of NGOs for Road Safety and Road Victims  ιδρύθηκε το 2012. H ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ και ο SOS Τροχαία Εγκλήματα  αποτελούν ιδρυτικά μέλη της Συμμαχίας Global Alliance of NGOs for Road Safety and Raod Victims. Σήμερα, συμμετέχουν περισσότερες από 240 φορείς-μέλη που εργάζονται για την οδική ασφάλεια σε περισσότερες από 90 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Ο SOS Τροχαία Εγκλήματα  και η ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, χάρις στην συντονισμένη προσπάθεια τους, η Ελλάδα είναι η 2η χώρα σε αριθμό συμμετεχόντων στην έρευνα με 1.760 άτομα να έχουν συμμετάσχει σ αυτή. Το ενδιαφέρον των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια αποδείχτηκε ακόμα μια φορά πολύ μεγαλύτερο απ αυτό των υπουργών και των άλλων «αρμοδίων» που απουσίασαν επιδεικτικά και από την 3η Παγκόσμια Διυπουργική Συνάντηση για την Οδική Ασφάλεια στη Στοκχόλμη.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ: ΕΔΩ