Η ΕΥΘΥΤΑ έγινε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α)

 

Στις 22 Ιανουαρίου 2014, από το γραφείο του υφυπουργού Μεταφορών κου Μιχάλη Παπαδόπουλου, μας ανακοινώθηκε ότι η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α) το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Το Ε. Σ. Ο.Α στο πλαίσιο της συμβουλευτικής του αποστολής του:

α) αξιολογεί τις μελέτες και έρευνες που θεωρεί χρήσιμες για την ανάδειξη της γνώσης στον τομέα της οδικής ασφάλειας,

β) προβαίνει σε αξιολογήσεις των ήδη ανειλημμένων δράσεων,

γ) ενημερώνεται και αξιολογεί τα μέτρα που λαμβάνονται στη χώρα αλλά και διεθνώς και αφορούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις προς την Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας,

δ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες για την οδική ασφάλεια αρχές άλλων χωρών και διεθνών οργανισμών ανταλλάσσοντας πληροφορίες για την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών που ανταποκρίνονται στις συνθήκες της χώρας. Μεριμνά για την προβολή θεμάτων οδικής ασφάλειας με κάθε πρόσφορο τρόπο και

ε) εκπονεί ετήσια έκθεση προς τη Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας

Το Ε.Σ.Ο.Α, για τη διευκόλυνση του έργου του, ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες που οφείλουν να τις παρέχουν εγκαίρως.

Το Ε.Σ.Ο.Α, απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη. Τα μέλη είναι εκπρόσωποι φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Ο.Α είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, αισθάνεται βαθύτατα συγκινημένη γιατί ένας περιφερειακός Μ.Κ.Ο για την Οδική Ασφάλεια, θα έχει ουσιαστική παρουσία και λόγο όπως άλλωστε κάνει εδώ και χρόνια στη Ρόδο.

Θεωρώντας την οδική ασφάλεια σαν ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να λυθεί μέσω πολιτικής βούλησης, συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα: ας στείλουμε ένα μήνυμα από τη Ρόδο, προκειμένου να αποδείξουμε στην πράξη ότι μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και σε δύσκολες εποχές για την Χώρα μας και αυτό θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε με τη συμμετοχή μας στο Ε.Σ.Ο.Α… είμαστε αισιόδοξοι.

Pin It on Pinterest

Share This