”Πού πήγαν τα έσοδα από το σπατόσημο; – Ερώτηση στον Υπουργό Μεταφορών”

Ένα υπαρκτό πρόβλημα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης αναδεικνύει με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Το πρόβλημα αυτό είναι η βιωσιμότητα και η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και του κόστους των μικρών περιφερειακών αεροδρομίων, που θα τεθούν εκτός του πλαισίου ιδιωτικοποίησης και θα περιέλθουν στην ΥΠΑ.

Μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο κόστος καλύπτεται από τα έσοδα που προκύπτουν από το σπατόσημο, το τέλος εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αεροδρομίων.

Ο κ. Κόνσολας ζητά να υπάρξει σχετική πρόβλεψη διατήρησης των εσόδων από το ειδικό αυτό τέλος προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία των μικρών περιφερειακών αεροδρομίων αλλά και η χρηματοδότηση των άγονων αεροπορικών γραμμών.

Παράλληλα, και με δεδομένο ότι μέρος των εσόδων από το σπατόσημο, όλα αυτά τα χρόνια, έπρεπε να διατίθεται  για τη λειτουργία της ΥΠΑ και  για τη χρηματοδότηση έργων και εξοπλισμού των περιφερειακών αεροδρομίων, ο κ. Κόνσολας ζητά να πληροφορηθεί, αναλυτικά, που διατέθηκαν αυτά τα χρήματα. Αν πράγματι διοχετεύθηκαν στα περιφερειακά αεροδρόμια, για τη χρηματοδότηση έργων και εξοπλισμού.

Σε δήλωσή του ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει:

«Είναι σαφές ότι πρέπει να διατηρηθεί το τέλος εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αεροδρομίων, να υπάρξει πρόβλεψη για τη χρηματοδότηση της ΥΠΑ αλλά και της υπό σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Περιφερειακών Αεροδρομίων, που θα αναλάβει τη λειτουργία των αεροδρομίων που δεν θα παραχωρηθούν σε ιδιώτες.

Διαφορετικά θα βρεθούμε μπροστά σε ένα μεγάλο πρόβλημα που θα αφορά στη λειτουργία αυτών των αεροδρομίων αλλά και τη χρηματοδότηση των άγονων γραμμών. Η λύση δεν μπορεί να είναι η επιβάρυνση του επιβάτη αλλά η θέσπιση ενός αντίστοιχου τέλους που θα διατίθεται για έργα στα άλλα περιφερειακά αεροδρόμια και για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών ή η εκχώρηση 5% επί των εσόδων των αεροδρομίων που θα παραχωρηθούν σε ιδιώτες, για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες.

Παράλληλα, οι πολίτες δικαιούνται να μάθουν με ποιο τρόπο έγινε η διάθεση  των εσόδων από το σπατόσημο, όλα αυτά τα χρόνια, που προορίζονταν για έργα, υποδομές και εξοπλισμό των περιφερειακών αεροδρομίων. Ζήτησα αναλυτικά στοιχεία για το που διατέθηκαν αυτά τα χρήματα και σε ποια έργα διατέθηκαν στα περιφερειακά αεροδρόμια.

Οφείλω, επίσης, να αναγνωρίσω τη διορατικότητα του πρώην Βουλευτή κ. Α.Καραμάριου, ο οποίος εγκαίρως είχε θέσει το ζήτημα, στις πραγματικές του διαστάσεις, εδώ και χρόνια».

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα προς τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, έχει ως εξής:

E Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.

ΘΕΜΑ: ”Διασφάλιση της λειτουργίας των περιφερειακών αεροδρομίων, που δεν θα ιδιωτικοποιηθούν, και της χρηματοδότησης των άγονων αεροπορικών γραμμών από και προς τα μικρά νησιά”

Κύριε Υπουργέ,

Το τέλος εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αεροδρομίων και τα έσοδα που προέρχονται από αυτό, σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της λειτουργίας των περιφερειακών αεροδρομίων, της ανάγκης εκτέλεσης έργων σε αυτά, αλλά και με τη χρηματοδότηση των άγονων αεροπορικών γραμμών.

Μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο κόστος καλύπτεται, θεωρητικά, από τα έσοδα που προέρχονταν από το ειδικό αυτό τέλος, όπως και η δαπάνη χρηματοδότησης των άγονων αεροπορικών γραμμών που υπολογίζεται περίπου σε 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Με δεδομένο ότι θα υπάρχουν 23 περιφερειακά αεροδρόμια που η λειτουργία τους θα παραμείνει στο δημόσιο, θα συσταθεί η «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Περιφερειακών Αεροδρομίων», που θα ελέγχεται από την ΥΠΑ.

Είναι ξεκάθαρο ότι αν δεν υπάρξει σαφής πρόβλεψη για τη διατήρηση ύπαρξης ενός πάγιου και βιώσιμου τακτικού εσόδου, τα αεροδρόμια στα μικρά νησιά αλλά και οι επιδοτούμενες σήμερα αεροπορικές συγκοινωνίες, θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα χρηματοδότησης.

Η αξιοποίηση των μεγάλων περιφερειακών αεροδρομίων και η παραχώρηση της εμπορικής τους εκμετάλλευσης σε ιδιώτες-επενδυτές, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να λειτουργήσει εις βάρος των άλλων περιφερειακών αεροδρομίων αλλά και της αεροπορικής σύνδεσης των μικρών νησιών, που σήμερα επιδοτείται.

Το επιβάλλουν εθνικοί και αντικειμενικοί λόγοι, ιδιαίτερα για τα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Η λύση δεν μπορεί να είναι η επιβάρυνση του επιβάτη, αλλά η διατήρηση αυτού του τέλους, ειδικά για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των περιφερειακών αεροδρομίων και για την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων σε αυτά.

Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί και η ΥΠΑ αλλά και η λειτουργία των μικρών περιφερειακών αεροδρομίων στα μικρά νησιά και η χρηματοδότηση των άγονων γραμμών.

Προκύπτει, όμως, θέμα απολογισμού και για τη διάθεση των εσόδων, μέχρι σήμερα, του συγκεκριμένου τέλους εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αεροδρομίων. Η σχετική πρόβλεψη ήταν μέρος του, να διατίθεται στα περιφερειακά αεροδρόμια για την εκτέλεση έργων και για τη χρηματοδότηση του εξοπλισμού και των υποδομών τους. Οι πολίτες δικαιούνται, συνεπώς, να ξέρουν αν και που διατέθηκαν αυτά τα χρήματα.

Υπολογίζεται ότι το 2012 τα έσοδα από το σπατόσημο έφτασαν, αν αφαιρέσουμε το ποσοστό από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, σε 178 εκ. ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Αν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για το που διατέθηκαν τα έσοδα  από το σπατόσημο που προοριζόταν για την εκτέλεση έργων και τη χρηματοδότηση εξοπλισμού και νέων υποδομών στα περιφερειακά αεροδρόμια, ανά έτος και από την περίοδο που τέθηκε σε ισχύ το σπατόσημο έως σήμερα.

2. Εάν αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα διατήρησης του τέλους εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αεροδρομίων για τη βιωσιμότητα, λειτουργία και ανάπτυξη των περιφερειακών αεροδρομίων και τη χρηματοδότηση των άγονων αεροπορικών γραμμών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Pin It on Pinterest