Κατάθεση Ερώτησης απο τον Δημήτρη Γάκη για το ΕΚΑΒ στη Νότια Ρόδο και τη λειτουργία του ΠΠΙ Γενναδίου

Παρέμβαση στη Βουλή για τα οξυμένα προβλήματα στις δομές υγείας στη Νότια Ρόδο έκανε ο Δημήτρης Γάκη. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου μετέφερε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο την αγωνία των κατοίκων της Νότιας Ρόδου για ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας ζητώντας με ερώτησή του: «Να στελεχωθούν άμεσα με το κατάλληλο ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό οι μονάδες Υγείας της Νότιας Ρόδου και να καλυφθούν οι ελλείψεις σε ασθενοφόρα και εξοπλισμό».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτησή του, σημειώνει τη μεγάλη αναστάτωση που προκαλούν οι ελλείψεις στην εύρυθμη λειτουργία των Ιατρείων στη Νότια Ρόδο και την υποβάθμιση στις ήδη ελλειμματικές υπηρεσίες υγείας στην περιοχή. Τέλος, ο Δημήτρης Γάκης τεκμηριώνει την ανάγκη της λειτουργίας όλων των υφιστάμενων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη Ρόδο, ζητώντας από την κυβέρνηση να σεβαστεί τις ειδικές γεωμορφολογικές συνθήκες και την κατανομή του πληθυσμού, μόνιμου και επισκεπτών/τουριστών, στο νησί, ενισχύοντας – αντί να υποβαθμίζει – τις δημόσιες δομές υγείας και περίθαλψης και του ΕΚΑΒ στο νησί.

ΕΡΩΤΗΣH

Προς τον κ.κ. Υπουργό

– Υγείας

Θέμα: «Να στελεχωθούν άμεσα με το κατάλληλο ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό οι μονάδες Υγείας της Νότιας Ρόδου και να καλυφθούν οι ελλείψεις σε ασθενοφόρα και εξοπλισμό»

Η αποδόμηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας συνεχίζεται σε όλη τη χώρα με αμείωτη ένταση. Τρανό παράδειγμα η Νότια Ρόδος. Πίσω από τις γενικότητες περί  «μεταρρύθμισης» στην πρωτοβάθμια Υγείας σε περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης και υγειονομικής ένδειας, τα Κέντρα Υγείας της περιοχής της Δωδεκανήσου υπολειτουργούν και τα ιατρεία στα χωριά εγκαταλείπονται στην τύχη τους. Η Νότια Ρόδος με πληθυσμό που κυμαίνεται από 4.000 τη χειμερινή περίοδο έως 25.000 (μόνιμους κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες) στη διάρκεια της τουριστικής περιόδου και που γεωγραφικά καλύπτει σε έκταση το 1/3 του νησιού της Ρόδου, εξυπηρετείται από το Περιφερειακό Ιατρείο Γενναδίου και από αγροτικά  ιατρεία που υπολειτουργούν, με μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, σε τεχνολογικό εξοπλισμό και σε ασθενοφόρα. Η λειτουργική κατάσταση των δομών υγείας εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών, ταλαιπωρεί και επιβαρύνει οικονομικά τους ασθενείς.

Η τοπική κοινωνία ανησυχεί, ζητώντας από την Πολιτεία να σεβαστεί το συνταγματικό δικαίωμα των νησιωτών για ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και σε υπηρεσίες περίθαλψης.

Για το θέμα αυτό, οι κάτοικοι και οι τοπικές αρχές στη Νότια Ρόδο έχουν προβεί σε συγκεκριμένες καταγγελίες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην πρόσφατη καταγγελία των κατοίκων της Ν. Ρόδου: «…στις Τοπικές μας Κοινότητες δεν υπάρχουν αγροτικοί γιατροί, με αποτέλεσμα, το Περιφερειακό ιατρείο Γενναδίου να μην εφημερεύει τις 16 ημέρες του μήνα. Ασθενοφόρο στην περιοχή δεν υπάρχει και το ΕΚΑΒ καλύπτει την περιοχή μόνο κατά τους θερινούς μήνες, από 1η Μαΐου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, έχοντας έδρα την Τοπική Κοινότητα Πυλώνας. Έτσι, για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό προκύψει στις απομακρυσμένες  Τοπικές Κοινότητες Κατταβιάς – Απολακκιάς, να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, λόγω της χιλιομετρικής απόστασης. Όσον αφορά τη χειμερινή περίοδο, τα πράγματα είναι ακόμη πιο τραγικά, διότι ΕΚΑΒ στην περιοχή δεν υπάρχει και οι διακομιδές ασθενών γίνονται από το Νοσοκομείο, διπλασιάζοντας με αυτό τον τρόπο την απόσταση. Παράδειγμα: Στο τελευταίο περιστατικό που συνέβη στην Τ.Κ. Απολακκιάς, το ασθενοφόρο, ξεκινώντας από το νοσοκομείο της Ρόδου, μέχρι να επιστρέψει με τον τραυματία και πάλι στο νοσοκομείο, έκανε τρεις (3) ώρες. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι, στο ιατρείο Γενναδίου υπάρχει πλήρη εξοπλισμένο ασθενοφόρο, όπου τα τελευταία χρόνια δεν εξυπηρετεί, διότι δεν υπάρχει προσωπικό να το λειτουργήσει».

Για την επίλυση του προβλήματος, ζητούν την κάλυψη των θέσεων του αναγκαίου για την εύρυθμη λειτουργία του ιατρείου ειδικευμένου ιατρικού, όσο και νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, καθώς και να δοθεί λύση για τη μόνιμη παρουσία στην περιοχή δομής του ΕΚΑΒ.

Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στην ίδια επιστολή καταγγελίας των κατοίκων της Ν. Ρόδου: «…για όλα τα ανωτέρω, εμείς ζητούμε:· Μόνιμο ιατρικό προσωπικό των βασικών ειδικοτήτων στο ιατρείο Γενναδίου και μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό. · Εφαρμογή στην πράξη του ΦΕΚ που προβλέπει πολυδύναμο το περιφερειακό ιατρείο Γενναδίου · 24ωρη λειτουργία του ιατρείου Γενναδίου και για όλο τον χρόνο · ΕΚΑΒ μόνιμα στο Γεννάδι · Μόνιμοι γιατροί στα ιατρεία της Απολακκιάς και της Κατταβιάς · Όσοι αγροτικοί γιατροί έρχονται, να αποτελούν βοηθητικό προσωπικό και όχι το κυρίως.»

Επειδή, πρέπει να εξαλειφθούν άμεσα τα αισθήματα ανασφάλειας που δημιουργούνται στους κατοίκους καθώς και στους πολυάριθμους επισκέπτες – τουρίστες της Νότιας Ρόδου, ως προς τη δυνατότητα των Ιατρείων της περιοχής να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.

Επειδή, η παροχή υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές έρευνες, αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα των νησιωτών.

Επειδή, η χώρα χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο, λειτουργικό και καλά στελεχωμένο, δημόσιο σύστημα υγείας.

Επειδή, δεν έχετε απαντήσει στην Αναφορά (ΠΑΒ 5136/04-07-2014), σχετικά με τη «διαμαρτυρία για την υποστελέχωση και υπολειτουργία του Κέντρου Υγείας και του ΕΚΑΒ στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου» και η υποβάθμιση της λειτουργίας των Ιατρείων, συνδυαστικά με τις περικοπές δαπανών στον τομέα υγείας, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις διακομιδές των έκτακτων περιστατικών στην περιοχή της Νότιας Ρόδου.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Γιατί παραμένουν υποστελεχωμένες οι δομές υπηρεσιών Υγείας στη Νότια Ρόδο;

  2. Πως θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της εύρυθμης λειτουργίας του ΠΠΙ. Γενναδίου; Προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην πρόληψη του αναγκαίου ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού  προσωπικού στο Περιφερειακό Ιατρείο Γενναδίου για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Ρόδου, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού και τον κανονισμό λειτουργίας του ΠΠΙ Γενναδίου σε όλη τη διάρκεια του έτους;

  3. Τι προβλέπει τα οργανόγραμμα του ΕΚΑΒ για τις έδρες στάθμευσης των ασθενοφόρων στη Νότια Ρόδο, στη δυτική πλευρά και στην ορεινή περιοχή; Πως θα καλυφθούν οι προαναφερθείσες ανάγκες στη διακομιδή ασθενών; Θα λειτουργήσει μονάδα του ΕΚΑΒ πλήρως εξοπλισμένη και κατάλληλα στελεχωμένη στη Ν. Ρόδο σε μόνιμη βάση και σε 24ωρη λειτουργία;

  4. Πώς διασφαλίζονται οι συνταγματικές και οι ευρωπαϊκές πρόνοιες για τις νησιωτικές περιοχές και την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας των κατοίκων και των τουριστών;

Ο ερωτών Βουλευτής:

Δημήτρης Γάκης

-.-

Pin It on Pinterest