Το Ντάργουιν της Αυστραλίας προσεγγίζει εργάτες από την Κάλυμνο

Η Κυβέρνηση της Βόρειας Επικράτειας της Αυστραλίας, και οι τοπικές αρχές του ελληνικού νησιού Κάλυμνος συμφώνησαν για την δημιουργία ενός πιλοτικού προγράμματος  κατάρτισης, ειδικά σχεδιασμένο για να βοηθήσει ειδικευμένους εργαζόμενους από την Ελλάδα για να εργαστούν στο Ντάργουιν της Αυστραλίας, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις εργασίας που δεν μπορούν να καλυφθούν από τους ντόπιους. 
Σύμφωνα με το ομογενειακό Greek Reporter, xιλιάδες μετανάστες από την Κάλυμνο ζουν στο Ντάργουιν, ως εκ τούτου, η πόλη έχει στένους δεσμούς με το ελληνικό νησί.
Ο Επικεφαλής Υπουργός Αδάμ Τζάιλς, τόνισε ότι το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης από τον Κοινοβουλευτικό Γραμματέα Επιχειρήσεων Nathan Barrett, με το διοικητικό συμβούλιο της Καλύμνου κατά τη διάρκεια της διήμερης παραμονής του Barrett στο νησί.
Ο κ.Τζάιλ είπε, ότι είχε συναντήσεις με την ελληνική κοινότητα του Ντάργουιν, και το αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων ήταν αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα.
Τόνισε, ωστόσο, ότι η Κυβέρνηση της Βόρειας Επικράτειας “θα είναι πάντα πρόθυμη, να εκπαιδεύσει και τους ντόπιους εργάτες ως προτιμώμενη επιλογή για την κάλυψη των ελλείψεων του εργατικού δυναμικού”.
“Ωστόσο, η εμπειρία μας δείχνει ότι, παρά τις προσπάθειες για την κατάρτιση και την προσέλκυση των ντόπιων εργατών, δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του εργατικού δυναμικού στην κοινότητα των μικρών επιχειρήσεων μας”.
Θα είχε νόημα να δοκιμάσουν αυτό το πρόγραμμα στην Κάλυμνο, δεδομένης της ισχυρής παρουσίας της, στην ελληνική κοινότητα της Επικράτειας, προσθέτοντας, ότι οι εργοδότες στη Βόρεια Επικράτεια της Αυστραλίας έχουν ήδη χορηγία στο εξωτερικό για ειδικευμένους εργάτες.

Pin It on Pinterest