Εργασίες αποκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο «ΕΟΤ»

Λόγω σημαντικής βλάβης στο σύστημα φωτεινής σηματοδότησης του οδικού κόμβου «ΕΟΤ» στη διασταύρωση των οδών Εθν. Μακαρίου, Παπάγου και Αλ. Διάκου, την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα πραγματοποιούνται εργασίες αποκατάστασης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η σηματοδότηση θα παραμείνει εκτός λειτουργίας, ενώ τμηματικά θα περιορίζεται το εύρος των οδών για την εκτέλεση εργασιών επί του οδοστρώματος.

Παρακαλούμε για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων σύμφωνα με τις αρμοδιότητες σας.

Προτείνεται στους οδηγούς, να αποφύγουν κατά το δυνατό τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο, ειδάλλως να επιδεικνύον τη δέουσα προσοχή.

Παρακαλούνται τα τοπικά ΜΜΕ για την ενημέρωση του κοινού.

Pin It on Pinterest

Share This