Έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα από τη ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο

Στην υλοποίηση έργων ανταποδοτικού χαρακτήρα προχωρά η ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο.
Στον προγραμματισμό της είναι η υλοποίηση εννέα (9) έργων, ύψους 3,9 εκ. ευρώ.
Άμεσα θα ξεκινήσει το έργο ηλεκτροφωτισμού στο Γεννάδι, ενώ σε επόμενη φάση θα υλοποιηθούν έργα ανάπλασης στην περιοχή της Κατταβιάς.

Συγκεκριμένα προβλέπονται πεζοδρομήσεις, πλακοστρώσεις, ηλεκροφωτισμός, υπογειοποίηση των δικτύων της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, καθώς επίσης επέκταση και αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης.
Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσού των 3,9 εκ. ευρώ, που έχει προβλεφθεί από τη ΔΕΗ, η διαφορά θα καλυφθεί από το Δήμο Ρόδου.

 

Pin It on Pinterest

Share This