Επιταγή ακρίβειας: Πριν από τα Χριστούγεννα θα πιστωθούν τα 250 ευρώ

Η επιταγή ακρίβειας των 250 ευρώ θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς αιτήσεις και πριν από τα Χριστούγεννα για να δοθούν στη συνέχεια οι συντάξεις

  Ηκαταβολή της επιταγής ακρίβειας των 250 ευρώ θα δοθεί στους δικαιούχους χωρίς αιτήσεις πριν από τα Χριστούγεννα. Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, περίπου 2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα λάβουν τα χρήματα πριν από τα Χριστούγεννα και μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου.

Στη συνέχεια, θα γίνει η πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου 2023, με τους συνταξιούχους να λαμβάνουν τα χρήματα πριν τα Χριστούγεννα.
Δικαιούχοι είναι οι εξής κατηγορίες:

  • 1 εκατ. συνταξιούχοι (από 634.000 που ίσχυε πέρυσι), με ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 9.600 ευρώ (έναντι 7.200), ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 16.800 ευρώ (έναντι 14.400) και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ (έναντι 200.000 ευρώ),
  • 35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ,
  • 225.000 δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που θα λάβουν διπλή δόση τον Δεκέμβριο,
  • 172.000 δικαιούχοι επιδόματος ΑμεΑ,
  • 800.000 δικαιούχοι επιδόματος παιδιών ΟΠΕΚΑ, θα λάβουν αυξημένο επίδομα κατά 50%,
  • 100.000 μακροχρόνια άνεργοι από 12 έως 24 μήνες –στη βάση του μοντέλου που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας- που δεν είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 9.600 ευρώ και ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 16.800 ευρώ.

Συνολικά, οι δικαιούχοι του μέτρου είναι 2,3 εκατομμύρια πολίτες και το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 496 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 250 εκατ. ευρώ αφορούν στους συνταξιούχους.

Pin It on Pinterest

Share This