Επιστολή του κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου στον Πρωθυπουργό για να πάνε για κυνήγι

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου εκφράζει τη δυσαρέσκειά του και τα παράπονα των 1.600 μελών κυνηγών που εκπροσωπεί, σχετικά με την απαγόρευση της θήρας, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί για τον περιορισμό της μετάδοσης του Covid-19.

Όλα τα μέλη μας κατέβαλαν στην Πολιτεία σεβαστά ποσά, από χρήματα που δεν τους περίσσευαν, προκειμένου να αποκτήσουν άδεια θήρας και να ασκούν νόμιμα τη δραστηριότητά τους.

Παρακαλούμε λάβετε υπ’ όψιν σας ότι στα νησιά το κυνήγι αποτελεί ίσως τη μοναδική διέξοδο των ανθρώπων της υπαίθρου.

Το κυνήγι βάσει νόμου αποτελεί ατομική αθλητική δραστηριότητα που ασκείται μόνο στη φύση [Δασικός Κώδικας (Ν.Δ. 86/69, άρθρο 251 παρ. 1), «…η θήρα επιτρέπεται να ασκείται ως άθλημα καθ’ όλην την Επικράτειαν…»]. Η αναγνώριση, λοιπόν, της θήρας ως αθλήματος, θα έπρεπε αυτοδικαίως να εντάσσει τους κυνηγούς σε εκείνη την κατηγορία πολιτών που έχουν τη δυνατότητα ατομικής άσκησης σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους (μάλιστα λαμβάνει χώρα μακριά από κατοικημένες περιοχές, χωρίς να έχουν επαφές με άλλους ανθρώπους). Με την προϋπόθεση, φυσικά, αποστολής του σχετικού SMS, που προβλέπεται για τους αθλούμενους πολίτες όλων των κατηγοριών.

Εξάλλου, κ. Πρωθυπουργέ, στο τελευταίο σας διάγγελμα, κάνατε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη «ελαστικότητας» ως προς την υπαίθρια άσκηση στο βουνό και στην ύπαιθρο.

Παραβλέφθηκε το γεγονός της υπαγωγής στις εξαιρέσεις μετακίνησης κυνηγών σε άλλες χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης, στις οποίες αναγνωρίστηκαν τα ανωτέρω. Προφανώς στις χώρες αυτές επικρατεί η κοινή λογική, στη δική μας όχι.

Ζητάμε όμως την επανεξέταση της περίπτωσης της θήρας και την εξαίρεση των κυνηγών, ώστε αυτοί να μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα με τα σκυλιά τους (τηρώντας ότι προβλέπεται από το νόμο για τις μετακινήσεις αθλητών, κολυμβητών και άλλων κατηγοριών συμπολιτών μας), με την αποστολή SMS και επίδειξης της άδειας κυνηγίου που έχει εκδοθεί για την περίοδο 2020-21. 

Αναμένουμε να πάρετε τη σωστή και δίκαιη απόφαση αναλογίζοντας και το «πολιτικό κόστος» αυτής».

Με εκτίμηση,
Εκ του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Κοκκίνης Κωνσταντίνος                             

O Γραμματέας
Μπλατζούκας Γεώργιος».

Pin It on Pinterest