Επιστολή του Δημάρχου στον Περιφερειάρχη για την «Αποκατάσταση-Ανάπλαση Περιμετρικού Δρόμου και Ελαφοκομείου Πάρκου Ροδίνι»

Κύριε Περιφερειάρχη,

Έχετε σίγουρα, λάβει γνώση για τις εντατικές εργασίες που γίνονται τους τελευταίους μήνες στο πάρκο Ροδίνι, με χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 (ΕΣΠΑ). Μετά από πολλά χρόνια εγκατάλειψης, που είχαν ως αποτέλεσμα την απαξίωση ενός μοναδικής αξίας βιότοπου, του αρχαιότερου οργανωμένου βιότοπου της Ελλάδας, η δίκαιη απαίτηση όλων των Ροδίων και υπόσχεση πολλών εξ ‘ ημών για την αποκατάσταση του, υλοποιείται. Οι εργασίες από τον ανάδοχο εργολάβο, υπό τη συνεχή επίβλεψη των υπηρεσιών μας, γίνονται με εντατικούς ρυθμούς και κυρίως με πολύ προσοχή και σεβασμό στο ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον.

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφό, σας διαβιβάστηκε η μελέτη του έργου «Αποκατάσταση-Ανάπλαση Περιμετρικού Δρόμου και Ελαφοκομείου Πάρκου Ροδίνι», προκειμένου, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, να υλοποιηθεί με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Επειδή:

– υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για την εκτέλεση του έργου ύψους 1.000.0000 ευρώ στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 και τώρα στο Τ.Π. έτους 2019 της ΠΝΑι, με τη σημείωση: «αναμένεται υποβολή μελέτης από το Δήμο»,

– το συγκεκριμένο έργο, αποτελεί «έργο-συνέχεια» αυτού που εκτελείται και κρίνεται σημαντικό η υλοποίηση του να ξεκινήσει αμέσως μετά το πέρας των υπό εκτέλεση εργασιών, που ολοκληρώνονται στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των εργασιών και η σύντομη διάθεση του πάρκου στη Ροδιακή κοινωνία,

ζητούμε με το παρόν, τη συζήτηση της έγκρισης σύναψης σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης, ως θέμα στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, έστω και Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ