Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου ενημερώνει ότι προτίθεται να υλοποιήσει Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις, ΛΑΕΚ 1-49, έτους 2019.

Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης θα αφορούν το μάνατζμεντ, το μάρκετινγκ, θέματα οικονομίας, θέματα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών και γενικότερα θέματα που άπτονται της βελτιστοποίησης της παροχής των υπηρεσιών και των εμπορικών συναλλαγών.

Στα συγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, οι οποίες:

· Απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους.

· Κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,24% για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2018.

· Η Επιχείρηση δεν έχει ούτε πρόκειται να κάνει χρήση των πόρων του ΛΑΕΚ μέσα από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24% για τα έτη 2017-2018.

Η υλοποίηση των επιδοτούμενων σεμιναρίων θα είναι διάρκειας 40 ωρών και θα πραγματοποιηθούν τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο 2021. Ο καταρτιζόμενος θα λάβει το επίδομα των 200 ευρώ (5€/ώρα) και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΑΧΤΙΔΑ

Κωνσταντινουπόλεως 34, Αλεξανδρούπολη

Τηλ.& Fax 2551110555 (ώρες επικοινωνίας 9:30 – με 14:30). email axtidakek@gmail.com & e.s.rodou@gmail.com

Εκ του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου

Pin It on Pinterest