ΟΑΕΔ: Νέα επιδοτούμενα προγράμματα

Ξεκινά από τις αρχές της νέας εβδομάδας η διαδικασία των αιτήσεων για δύο καινούργια προγράμματα του ΟΑΕΔ που αφορούν σε επιχειρηματική εκκίνηση και χορήγηση δεύτερης ευκαιρίας για είσοδο ανέργων στην αγορά εργασίας.
H «2η Ευκαιρία» είναι ένα πρόγραμμα επανακατάρτισης 280 ωρών επιδοτούμενων με 5 ευρώ (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και αφορά 6.000 απολυμένους / ανέργους που προέρχονται από τους κλάδους λιανικού εμπορίου, εμπορίας, διακίνησης & συντήρησης αυτοκινήτων, κατασκευών – δομικών υλικών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΔΕ, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο δράσεις:
Δράση 1η: Συμβουλευτική – επαγγελματικός προσανατολισμός
Στην εν λόγω δράση γίνεται προσεκτικός εντοπισμός των επαγγελματικών πεδίων και ενδιαφερόντων του κάθε συμμετέχοντα, με τη χρήση λογισμικών και ηλεκτρονικών μέσων τα οποία βοηθούν τον άνεργο να συνδυάσει στοιχεία από τις προσωπικές του προτιμήσεις, την επαγγελματική εμπειρία και τις γνώσεις του σε ένα ενιαίο και ανανεωμένο επαγγελματικό προφίλ.
Δίνεται η ευκαιρία συμμετοχής σε τμήματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού από εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς, ώστε με βάση τα αποτελέσματα της προηγούμενης φάσης να δημιουργηθεί και να εφαρμοστεί συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για κάθε συμμετέχοντα.
Δράση 2η: Παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
Σε αυτήν τη δράση περιλαμβάνεται η παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 280 ωρών, τα οποία σχεδιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της προσωπικής συνέντευξης και του σχεδίου δράσης που έχει δημιουργηθεί για τον κάθε συμμετέχοντα.
Η παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης είναι επιδοτούμενη με 5 ευρώ (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης. Οι επιδοτούμενοι άνεργοι θα πρέπει να διακόψουν το επίδομα ανεργίας που λαμβάνουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης.
Η συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης είναι υποχρεωτική. Ο καταρτιζόμενος υπογράφει σχετικό συμφωνητικό με αναλυτικούς όρους συμμετοχής. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί: είτε να καταθέσει online την αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα της δράσης http://www.defteriefkairia-eede.gr/, και έπειτα ειδοποιείται μέσω e-mail για την αποστολή των δικαιολογητικών, είτε να αποστείλει μόνο μία αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται παρακάτω, αποκλειστικά στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΔΕ: Λ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 61, 111 44 Κ. Πατήσια, Αθήνα.
Απαραίτητα δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα:
-αίτηση συμμετοχής
-επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
-επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας
-βεβαίωση τελευταίου εργοδότη ή άλλο δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει η συνάφεια της δραστηριότητας με τους παραπάνω κλάδους
-πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
-πρόσφατη φωτογραφία.
Και τα δύο προγράμματα είναι ανοιχτά για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Pin It on Pinterest