Επίδομα 534 ευρώ: Τέλος χρόνου για τις δηλώσεις αναστολών Μαΐου – Ποιοι πληρώνονται

Έως και σήμερα Πέμπτη 27 Μαΐου μπορούν να υποβάλλονται οι δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», προκειμένου οι εργαζόμενοι σε αναστολή να λάβουν το επίδομα των 534 ευρώ για τον Μάϊο.

Οι δηλώσεις αναστολής μπορούν να αφορούν είτε σε όλο τον μήνα Μάιο είτε μέρος αυτού για τις ακόλουθες περιπτώσεις επιχειρήσεων:

Κριτήρια

Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

-να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018,

-να ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020

-να μην έχουν ανοίξει υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020

Δυνατότητα υποβολής έχουν οι επιχειρήσεις, εφόσον:

-έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020,
παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, εξαιτίας του ότι έχουν μηδενικό κύκλο εργασιών κατά το έτος 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4-3-2021 και πραγματοποίησαν προσλήψεις προσωπικού μέσα στο 2020.

Η υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας από τις ανωτέρω επιχειρήσεις αφορά σε  εργαζομένους που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 και των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29/4/2021.

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ