Επίδομα 534 ευρώ: Δείτε πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τις αναστολές Δεκεμβρίου

Οι εργαζόμενοι που θα τεθούν σε αναστολή και τον μήνα Δεκέμβριο μετά την απόφαση για παράταση του lockdown, δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Το ποσό αυτό ορίζεται στα 534 ευρώ – με την αύξηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ να αφορά αποκλειστικά τον Νοέμβριο και όχι άλλο μήνα.

Όπως ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών σε σχετική ανακοίνωσή του, οι δηλώσεις στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για τον μήνα Δεκέμβριο θα αρχίσουν στις 8 Δεκεμβρίου.

Διευκρινίσεις για την αποζημίωση ειδικού σκοπού

Διευκρινίσεις παράσχει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά το μήνα Δεκέμβριο.

1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή, δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες.

2. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

3. Τη δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία του χρονικού διαστήματος αναστολής, καλύπτει ο κρατικός προϋπολογισμός.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, ακόμα δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τις αναστολές Δεκεμβρίου, αν και, όπως δεσμεύτηκε, η καταβολή των χρημάτων θα γίνει εντός Δεκεμβρίου. 

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest