Ενημέρωση για την καύση κλαδιών

«Ενημέρωση για την καύση των προϊόντων κλαδέματος».

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι σύμφωνα με τη νέα Πυροσβεστική διάταξη 9/2021 (ΦΕΚ 1923/Β/2021), Άρθρο 4 επιτρέπεται από την 16η Νοεμβρίου 2022 έως και την 30 Απριλίου 2023 η καύση υπολειμμάτων των κλαδεμάτων, κ.λπ. φυτικών υπολειμμάτων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτό.

Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνει την Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης (μετά τις 12.00 μ.μ.) για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τις δυνατότητες πραγματοποίησης της. Επίσης παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να μεριμνήσουν να τηρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις (καιρικές συνθήκες, αποστάσεις, ζώνη προστασίας, εποπτεία κ.λπ.) που προβλέπονται στο Άρθρο 4 της 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, ώστε να μην υπάρξουν απρόβλεπτες συνέπειες.

Σας ενημερώνουμε τέλος ότι στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (http://civilprotection.gr/el- Οδηγίες προστασίας- Δασικές Πυρκαγιές) καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=9982 – Θέματα Πολιτικής Προστασίας) υπάρχουν αναρτημένες Οδηγίες Προστασίας από Δασικές πυρκαγιές.

.

Ερμούπολη 16 Νοεμβρίου 2022

Pin It on Pinterest