Εφαρμογή κανονισμού εμφάνισης Μεσαιωνικής Πόλης

Η εμφάνιση της Μεσαιωνικής Πόλης (ΜΠ) είναι αντικείμενο όχι μόνο του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Ρόδου αλλά και όλων μας και κυρίως των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται εντός των τειχών.
Σε μια εποχή δύσκολη για όλους μας, είναι φανερό ότι το εμπορικό τμήμα της πόλης δεν είναι πλέον ελκυστικό για τον ποιοτικό επισκέπτη.
Προκειμένου το κλίμα αυτό να αναστραφεί θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι η συμμόρφωση στους ισχύοντες κανόνες αναδεικνύει την πόλη ως μνημείο και αποβαίνει προς όφελος των επιχειρήσεων.
Σε εφαρμογή των παραπάνω, η Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων ενημερώνει τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εντός των τειχών, για τα την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Εμφάνισης της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου.
Υπενθυμίζεται ότι:
Το πλήρες κείμενο του κανονισμού υπάρχει σε έντυπη μορφή και είναι στη διάθεση των πολιτών στα γραφεία της Διεύθυνσης (οδός Ιπποτών 4).
Ο κανονισμός περιλαμβάνει ειδικά κεφάλαια για επιγραφές, προθήκες, εξώφυλλα, χρωματισμούς, σκίαστρα, εξωτερικό φωτισμό, κλιματιστικά, ηλιακούς θερμοσίφωνες, κεραίες τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες, τιμοκατάλογους, εμπορεύματα, διαχωριστικά στοιχεία, ηχορύπανση, καθαριότητα.
Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν λεπτομερείς διευκρινίσεις για τα επιτρεπόμενα υλικά και διαστάσεις, τον τρόπο εφαρμογής, απαγορεύσεις, υποδείξεις και λοιπές διευκρινίσεις.
Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή (α) στον αριθμό (μία ανά οδό) και την ποιότητα των επιγραφών (όχι υπερμεγέθεις και φωτεινές), (β) στην ακριβή τήρηση των ορίων του διατιθέμενου κοινόχρηστου χώρου, (γ) την έκθεση των εμπορευμάτων σε μέγιστο πλάτος 0,70 και μέγιστο ύψος 1,70 και (δ) στην άγρα πελατών που δυσφημεί διεθνώς το τουριστικό μας προϊόν.
Ευελπιστούμε στη συνεργασία όλων ώστε η Μεσαιωνική μας Πόλη φέτος να έχει την εμφάνιση που της αρμόζει.

Pin It on Pinterest