Θετικές οι εκθέσεις ελέγχου για την εγγραφή πολιτών στους εκλογικούς καταλόγους στον Δήμο Νισύρου

Ο Επιθεωρητής- Ελεγκτής Δ.Δ. Κωνσταντίνος Σουλιώτης μετά από έλεγχο που διενήργησε στο Δήμο Νισύρου, με αντικείμενο την εξέταση της νομιμότητας της εγγραφής στο δημοτολόγιο και στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Νισύρου είκοσι-πέντε Ελλήνων πολιτών- εκλογέων απεφάνθη ότι “Δεν διαπιστώθηκαν μη νόμιμες ενέργειες, όσον αφορά στις προαναφερόμενες μεταδημοτεύσεις στο Δήμο Νισύρου.

Ο κ. Κωνσταντίνος Σουλιώτης προχώρησε και σε έλεγχο του Δήμου Νισύρου, με αντικείμενο την εξέταση της νομιμότητας της εγγραφής πολιτών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Νισύρου για συμμετοχή τους στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014 και διαπίστωσε ότι “ο Δήμος ενήργησε βάσει των οριζόμενων στην υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 47412/25-11-2013 εγκύκλιο του Τμήματος Εκλογέων της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται ΚΑΝΕΝΑ άλλο δικαιολογητικό για την εγγραφή των πολιτών της Ε.Ε. στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, πλην μιας απλής αίτησης περί εγγραφής σε αυτους”, απαλλάσσοντας κατ’ ουσία από οποιαδήποτε διοικητική ή ποινική ευθύνη τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους υπαλλήλους και προτείνει “η Διεύθυνση Εκλογών της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών να μεριμνήσει κατά την εκπόνηση νεώτερων εγκυκλίων σχετικές με τις Δημοτικές Εκλογές για την αποτύπωση όλων των προυποθέσεων που ορίζονται από το Π.Δ.133/1997 σχετικά με την απόδειξη μόνιμης κατοικίας πολιτών-κρατών της Ε.Ε.” 

“Δικαίωση χαρακτήρισε τις εν λόγω εκθέσεις ο Δήμαρχοσ Νισύρου, Νικόλαος Καρακωνσταντίνου, ” έπειτα από τον οχετό των κατηγοριών που εξαπέλυσαν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι για παράνομες μεταδημοτεύσεις και παράνομες εγγραφές” και τελειώνει αναφέροντας “πράξαμε τα ΝΟΜΙΜΑ αφ’ ενός εγώ προσωπικά και αφετέρου οι εργαζόμενοι στο Δηματολόγιο Νισύρου, ακολουθώντας τόσο τις γραπτές όσο και τις προφορικές οδηγίες του αρμόδιου υπουργείου, όπως αναφέρουν αμφότερες οι εκθέσεις ελέγχου του Επιθεωρητή- Ελεγκτή Δ.Δ. Κωνσταντίνου Σουλιώτη.

Pin It on Pinterest

Share This