Ξεκίνησαν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του Αντικαπνιστικού Νόμου στο Νότιο Αιγαίο

Με την υπ’ αρ. ΔΥΓ6/Γ.Π.οικ. 3399 /14-01-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας συγκροτήθηκαν, με απόφαση Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου κλιμάκια ελέγχου εφαρμογής της  αντικαπνιστικής Νομοθεσίας, τα οποία αποτελούνται από Επόπτες Δημόσιας Υγείας του Τμήματος περιβαλλοντικής Υγιεινής της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Δωδ/σου και κατά περίπτωση από Αστυνομικούς, Λιμενικούς, υπαλλήλους του ΕΟΤ και υπαλλήλους του ΣΕΠΕ Δωδ/σου.

 Οι έλεγχοι άρχισαν και διενεργούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ104720/2010, σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους. Πέραν του καπνίσματος, ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην σχετική σήμανση του χώρου με τα   απαγορευτικά σήματα του καπνίσματος, στην εύρεση σταχτοδοχείων, στην ύπαρξη βιβλίου   αναφοράς για την καταγραφή του ελέγχου και των αποτελεσμάτων αυτού.

 Στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων θα συντάσσεται η προβλεπόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου.

                                                                                              Η

                                                                       ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ                                                                   

                                                                               ΜΕΓΑΛΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ρίξτε μία Ματιά

Pin It on Pinterest