Ελευθερία Φτακλάκη: Προτάσεις για την ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ

Ορμώμενη από τις δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με την Ανανέωση όχι μόνο σε επίπεδο ρητορικής , αλλά και πράξης, δηλ. για την Ανανέωση Πολιτικού Ήθους, Πολιτικής Συμπεριφοράς, Πολιτικής Κουλτούρας που να μετουσιώνει την Πολιτική σε λειτούργημα, την Ανιδιοτέλεια σε Πλεονέκτημα, αφήνοντας πίσω καθετί που πλήγωσε την δημοκρατική παράταξη, ενόψει των διαδικασιών εκλογής οργάνων που θα διεξαχθούν στις 8 Μαΐου (νομαρχιακές, δημοτικές οργανώσεις και συνέδρους για το Συνέδριο που θα γίνει στις 20-22 Μαΐου), καταθέτω κάποιες προτάσεις ως προς τα εξής:

1ο)Θέμα Ονοματοδότησης : Σημαντικό να κλείσει ο κύκλος ονοματοδεσίας του ΠΑΣΟΚ που έχει ξεκινήσει την τελευταία δεκαετία. Πρέπει να οριστικοποιηθεί η ονομασία του κόμματος επαναφέροντας στο προσκήνιο το ΠΑΣΟΚ με κάποια σύνθετη ονομασία ( π.χ ΠΑΣΟΚ- Δημοκρατική Συμπαράταξη) που να εκφράζει και τις άλλες δημοκρατικές δυνάμεις που συμμετέχουν ή εν δυνάμει θέλουν να συμμετάσχουν στο μέλλον. Αυτή ήταν πάντα η δική μου θέση και χαίρομαι που επανέρχεται αυτή η συζήτηση στο συνέδριο του Μαΐου, όπου και θα ληφθούν οι αποφάσεις. Η επαναφορά του ΠΑΣΟΚ με μια σύνθετη ονομασία, αποτελεί ένα πάγιο αίτημα της κοινωνίας και είναι ένα ζήτημα που επανειλημμένα προσωπικά είχα θέσει στα αρμόδια όργανα του κόμματος ( τοπικά και κεντρικά).

2ο) Θέμα Οργάνωσης του Κόμματος: Είναι γεγονόςπως τα τελευταία χρόνιαοι κομματικές οργανώσεις υποβαθμίστηκαν, ή ατόνησαν ως προς τη λειτουργία τους λόγω της διαδικασίας συγκρότησης τους ( διορισμένα μέλη). Δεν νοείται δημοκρατικό κόμμα, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, να μην συγκροτείται από δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα ( νομαρχιακές, τοπικές, δημοτικές οργανώσεις). Επομένως, πρέπει άμεσα να γίνει η εκλογή από τη βάση με διαφανείς και ανοιχτές διαδικασίες, χωρίς αποκλεισμούς και προσπάθεια ελέγχου αυτών των οργάνων. Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να αναδείξουν τους άριστους και όχι τους αρεστούς.

Επομένως, απαιτείται συγκρότηση ισχυρών τοπικών/δημοτικών οργανώσεων με ενεργά μέλη που θα συμμετέχουν και θα αφουγκράζονται τα προβλήματα της κοινωνίας, και σε μια διαρκή ανατροφοδότηση θα μεταφέρουν τις θέσεις του κόμματος και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της Ελλάδος.

Ως προς τη συγκρότηση των νομαρχιακών και τοπικών οργανώσεων , απαιτείται ένα μείγμα εκπροσώπησης με ανθρώπους καταξιωμένος αλλά και νέους που θέλουν να προσφέρουν στην κοινωνία. Αυτό που πρέπει να σηματοδοτεί τα νέα όργανα, αφορά στο Πολιτικό Ήθος και σε μια νέα αντίληψη περί συμμετοχής στα κοινά. Οι μικροκομματισμοί, τα «τσιφλίκια» και η προσπάθεια χειραγώγησης των οργάνων, πρέπει να αποτελέσει παρελθόν. Το κόμμα δεν ανήκει σε κανέναν μεμονωμένα. Ανήκει στην κοινωνία και στους χιλιάδες ανθρώπους που πιστεύουν στις αρχές και τις αξίες της Δημοκρατικής παράταξης.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να προσθέσω και την ανάγκη της μεγαλύτερης συμμετοχής γυναικών αλλά και ευάλωτων ομάδων. Επομένως, είναι σημαντικό να υπάρξει μια ποσόστωση και σε αυτό το επίπεδο λειτουργίας του κόμματος.

Επίσης, αναφορικά με το μοντέλο ανάπτυξης των νέων οργάνων ( νομαρχιακών, τοπικών/δημοτικών), για τη νησιωτική Ελλάδα θα πρέπει να επανεξεταστεί η λειτουργία τους. Πρόταση μου είναι η λειτουργία μιας Νομαρχιακής Γραμματείας σε επίπεδο Περιφερειακής ενότητα ( Νομού) με τη λειτουργία ισχυρών τοπικών οργανώσεων ( μια ανά νησί) και φυσικά με τη δυνατότητα λειτουργίας υπο-οργανώσεων σε δημοτικά διαμερίσματα. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η Καλλικρατική δομή σε επίπεδο αποκέντρωσης των οργάνων.

3ο) Αυτο-Οργάνωση: Το νέο σύνθημα του Προέδρου, αποτελεί μια εξέλιξη της δημοκρατικής συνείδησης της δημοκρατικής παράταξης καθώς το ΠΑΣΟΚ πρέσβευε και πρεσβεύει την από τη βάση προς τα πάνω (bottom up) διαδικασία. Επομένως, η Αυτο-οργάνωση υπερβαίνει τα στενά κομματικά πλαίσια, αποτελώντας μια φυσική μετεξέλιξη και ωρίμανση του κόμματος, καθώς δίνει τη δυνατότητα στην Κοινωνία των Πολιτών να αυτοεκφραστεί και να συγκροτηθεί σε συλλογικότητες που την εκφράζουν ( δίκτυα νέων, γυναικών, ευάλωτων ομάδων, κα). Επομένως, Ναι στην Αυτο-οργάνωση και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει πρώτο τις υπερβάσεις του και να ξεπεράσει τον ίδιο του τον εαυτό!!!!

4ο ) Συνέδριο : Ευθύνη της Δημοκρατικής Παράταξης είναι να ξαναζήσει ο ελληνικός λαός μέρες Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Εθνικής Αξιοπρέπειας μέσα από την Αναγέννηση και την Ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό θα επιτευχθεί με ένα Νέο Συμβόλαιο με τον ελληνικό λαό, μέσα από ένα νέο μείγμα πολιτικών και συγκεκριμένων δεσμεύσεων, με προτάσεις που θα δίνουν απαντήσεις στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Μιας κοινωνίας της οποίας η ποιότητα ζωής υποβαθμίζεται καθημερινά σε όλα τα επίπεδα ( οικονομία, υγεία, υπηρεσίες, κοινωνικό κράτος, κα).

Στόχος του Συνεδρίου πρέπει να είναι η δημιουργία ενός νέου Κοινωνικού Συμβολαίου με την Κοινωνία, η Αποσαφήνιση της Ιδεολογικής Ταυτότητας του κόμματος, η Προτεραιοποίηση των πολιτικών , η Αξιοποίηση της δουλειάς που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια, τόσο από τους τομείς του κόμματος, όσο και από τα αρμόδια όργανα, με τη Σύνθεση προτάσεων και την Ανάδειξη Εμβληματικών δράσεων.

Σε όλη αυτή τη νέα Δημόσια Διαβούλευση με τη κοινωνία, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα μιας όσο το δυνατό μεγαλύτερης συμμετοχής στο συνέδριο της 20ης Μαΐου καθώς με αυτόν τον τρόπο θα είναι ισχυρότερες και δημοκρατικότερες οι αποφάσεις του.

Αποφάσεις, οι οποίες θα σηματοδοτήσουν την ανάγκη της κοινωνίας για την Αναγέννηση της Δημοκρατικής Παράταξης, την Ανασυγκρότηση του Κόμματος και την Ανανέωση των οργάνων και ψηφοδελτίων.

Σημαία των πολιτικών προτεραιοτήτων πρέπει να είναι ένα νέο Αναπτυξιακό μοντέλο με βάση την Αποκέντρωση, την Αειφορία και τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη με τη Δημιουργία ενός Κοινωνικού κράτους βασισμένο σε μια νέα Οικονομία και μέσα σε ένα Θεσμικό περιβάλλον Δικαιοσύνης , Αξιοκρατίας και Διαφάνειας.

Η Δημοκρατική Παράταξη, το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι έγιναν σωστά βήματα ως προς την βιωσιμότητα της, όμως σήμερα πλέον σαν έτοιμη από καιρό, μπορεί να κάνει το μεγάλο άλμα και να αποτελέσει μια ισχυρή πολιτική δύναμη που θα σηματοδοτήσει τις Αλλαγές και τις Τομές που έχει ανάγκη η Ελλάδα.

Είναι χρέος της Δημοκρατικής Παράταξης να δώσει μια νέα προοπτική στη νέα γενιά, όχι όμως φρούδες ελπίδες. Αρκεί η νέα ηγεσία να τολμήσει να κάνει Ρήξεις και Υπερβάσεις…

Pin It on Pinterest

Share This