Ποια είναι τα κριτήρια για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Πιλοτική εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο σε 13 δήμους

Στα 400 ευρώ τον μήνα για οικογένεια με δύο ανήλικα τέκνα, που δεν έχει άλλα εισοδήματα, καθορίζεται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Τα χρήματα αυτά είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα, ενώ οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση και σε μία σειρά άλλων παροχών (π.χ. επίδομα θέρμανσης, κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ, επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης).

Στην απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση και του υφυπουργού Βασίλη Κεγκέρογλου για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος του καταβαλλόμενου ποσού αλλά και η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα. Τον Σεπτέμβριο το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 13 δήμους, ένα σε κάθε περιφέρεια. Από το 2015 θα επεκταθεί στο σύνολο της χώρας, με στόχο να καλυφθεί το 7% του πληθυσμού.

Η οικονομική κατάσταση των υποψηφίων για ένταξη στο πρόγραμμα κρίνεται με βάση τα πραγματικά εισοδήματα σε πραγματικό χρόνο χωρίς τεκμαρτά και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης. Από το νέο μέτρο θα καλυφθούν και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, ενώ προβλέπεται ενίσχυση και για ενήλικα τέκνα των δικαιούχων.

Για τη χορήγηση του ποσού θα λαμβάνονται υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ακίνητη, κινητή περιουσία, καταθέσεις), όπως γράφει σήμερα το «Έθνος». Στην απόφαση αναφέρεται:

  • Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ’ άτομο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο ενήλικο και κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο ανήλικο. Το ανώτερο όριο είναι 200.000 ευρώ.
  • Η κινητή περιουσία (αυτοκίνητα, δίκυκλα) να μην υπερβαίνει σε αντικειμενική δαπάνη –στο σύνολό της- το ποσό των 6.000 ευρώ.
  • Το συνολικό ύψος των καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύματα και η τρέχουσα αξία μετοχών και ομολόγων να μην υπερβαίνουν το διπλάσιο του εισοδήματος που αναλογεί με βάση τη ρύθμιση.

Όσοι πολίτες δεν έχουν άλλο εισόδημα θα παίρνουν το σύνολο του ποσού, το οποίο ξεκινά από τα 200 ευρώ το μήνα (2.400 ευρώ το χρόνο) για μεμονωμένο άτομο και κλιμακώνεται ανάλογα με τα παιδιά. Ωστόσο, τμήμα της επιδότησης δικαιούνται και όσοι έχουν κάποιο εισόδημα το οποίο είναι χαμηλό. Συγκεκριμένα θα λαμβάνουν τη διαφορά που προκύπτει αν αφαιρεθεί από το αρχικό ποσό της επιδότησης το πραγματικό τους εισόδημα.

Πηγή : newsbeast.gr

Pin It on Pinterest