Έκτακτο επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν αύριο – Οι δικαιούχοι

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς πάνω απο 600.000 χαμηλοσυνταξιούχων αναμένεται να πιστωθεί αύριο το έκτακτο επίδομα των 250 ευρώ με βάση το ύψος του ετήσιου ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος και της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όσοι κατά το Νοέμβριο 2021 έλαβαν:

  • Οριστική ή προσωρινή σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου
  • προσυνταξιοδοτική παροχή
  • Αναπηρικά συνταξιοδοτικά επιδόματα όσα καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ
  • σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ανάπηροι πολέμου, καλλιτέχνες, κλπ.)

Για τη χορήγηση του επιδόματος θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

  1. Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2021 δεν υπερβαίνει τις 7.200 ευρώ. Σημειώνεται ότι στο ποσό αυτό προσμετρώνται τα πάσης φύσεων εισοδήματα (κύρτιες και εποικουρικές συντάξεις, ενοίκια κ.α)
  2. Το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους δηλαδή το άθροισμα των φορολογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου και του/της συζύγου/μέρους συμφώνου συμβίωσης δεν υπερβαίνει τις 14.400 ευρώ.
  3. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, η οποία προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2021 (φορολογικού έτους 2020), δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.
  4. Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020.

Το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο είναι 250 ευρώ προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος του φορολογούμενου σύμφωνα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2020. Εάν σε ένα νοικοκυριό είναι και οι δύο συνταξιούχοι και δικαιούχοι της ενίσχυσης, τότε η προσαύξηση για τα εξαρτώμενα μέλη μοιράζεται ισόποσα.

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια αν ένας συνταξιούχους έχει εισόδημα πάνω από 7.200 ευρώ και η σύζυγός μηδενικό δεν σημαίνει ότι αφού το οικογενειακό εισόδημα είναι χαμηλότερο από το όριο των 14.400 ευρώ ο συγκεκριμένος συνταξιούχος θα λάβει το επίδομα. Κι αυτό γιατί η υπέρβαση στο ατομικό εισόδημα δεν μεταφέρεται στο όριο του οικογενειακού. Αντίθετα αν ζευγάρι συνταξιούχων έχουν ο ένας 7.000 ευρώ και ο άλλος 7.000 ευρώ θα λάβουν ο καθένας 250 ευρώ αφού το οικογενειακό εισόδημα είναι χαμηλότερο από τα 14.400 ευρώ και ταυτόχρονα το ατομικό είναι και αυτό κάτω από το όριο των 7.200 ευρώ.’

Παράλληλα υπάρχει και η παγίδα των τεκμηρίων καθώς για τον υπολογισμό του εισοδηματικού ορίου δεν λαμβάνεται υπόψη μόνο το φορολογητέο αλλά και το πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημά για το φορολογικό έτος 2020 που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.200 ευρώ για ένα άτομο η τις 14.400 ευρώ για οικογένεια. Συνεπώς αν κάποιος έχει εισόδημα από συντάξεις 7.000 ευρώ αλλά έχει και εισοδήματα άλλα για παράδειγμα από ενοίκια που αθροιστικά υπερβαίνουν τα 7.200 ευρώ μένει εκτός επιδόματος. Επίσης συνταξιούχος που έχει φορολογητέο εισόδημα 7.200 ευρώ αλλά λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης (κατοικίες, αυτοκίνητα κ.α) το εισόδημα του υπερβαίνει το ποσό αυτό δεν θα λάβει το επίδομα. Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση ζευγαριού. Αν το οικογενειακό τεκμαρτό εισόδημα ξεπερνά τα 14.400 ευρώ το επίδομα «χάνεται»

Το δεύτερο βασικό κριτήριο για να λάβει κάποιος το επίδομα είναι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2021, του υπόχρεου, του/της συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ». Αυτό σημαίνει ότι για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ακίνητα που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλαδή οι κατοικίες και όχι τα οικόπεδα και αγροτεμάχια ενώ για το όριο των 200.000 ευρώ λαμβάνεται υπόψη η αξία του συνόλου των ακινήτων που έχει ο συνταξιούχος η όλη η οικογένεια σύζυγος και παιδιά.

Εφόσον πληρείται το κριτήριο της αντικκειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας ζευγάρι συνταξιούχων με συνολικές από όλες τις πηγές αποδοχές 600 ευρώ το μήνα ο καθένας θα εισπράξει συνολικά 500 ευρώ (250 ευρώ ο καθένας). Αν έχει ένα προστατευόμενο μέλος το επίδομα θα ανέλθει σε 550 ευρώ και για δύο προαττευόμενα μέλη στα 600 ευρώ.

Εάν ένας συνταξιούχος καταστεί δικαιούχος από τον ΕΦΚΑ και ταυτόχρονα λαμβάνει κάποια αναπηρική παροχή του ΟΠΕΚΑ και άρα καταστεί δικαιούχος της προσαύξησης των 250 ευρώ από αυτή την αιτία, θα λάβει μόνο την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητηακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με τυχόν χρέη του συνταξιούχου.

Pin It on Pinterest