Συμμετοχή εκπροσώπου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» σε ημερίδα της Microsoft

Τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», εκπροσωπούμενα από το Διευθυντή Λυκείου κ. Αναγνωστάκη Ευριπίδη, συμμετείχαν έπειτα από πρόσκληση της Microsoft σε κλειστή για το κοινό ημερίδα με θέμα τις εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης σε συνάρτηση με την ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει εμφανής η ανάγκη για την ανασύνταξη, αναθεώρηση και αναδιάρθρωση των σχολείων ως χώρων μάθησης και αυτή η ανάγκη απασχολεί Υπουργεία Παιδείας και  κοινότητες διευθυντών σχολείων παγκοσμίως. Η ικανότητα των σχολείων να επιτύχουν αντικειμενικά αυτή την πρόκληση θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα του κατά πόσο ένα σχολείο:

  • θα είναι σχετικό ή όχι με τις νέες τάσεις μάθησης των νέων
  • θα επιτύχει να υπηρετήσει ουσιαστικά τις ανάγκες των μαθητών του και να δημιουργήσει νέους με τα εφόδια να ανταπεξέλθουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο μέλλον.

Για την επιτυχή εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων χρήσης Νέων Τεχνολογιών στο σχολείο, χρειάζεται λεπτομερής σχεδιασμός πέρα από την τεχνολογία. Είναι επίσης εξίσου απαραίτητη, η επικέντρωση σε ένα υποστηριζόμενο όραμα και κουλτούρα σε όλη τη κοινότητα του σχολείου, η αποτελεσματική τεχνική υποδομή και υποστήριξη, η ανάπτυξη παιδαγωγικών μοντέλων με κέντρο τον μαθητή και ένα καλά δομημένο πρόγραμμα επιμορφώσεων για το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Στα πλαίσια της παγκόσμιας στρατηγικής της Microsoft για την εκπαίδευση και στην ουσιαστική υποστήριξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι συνεργάτες της, ο διευθυντής της Microsoft για την εκπαίδευση για την Κέντρο-Ανατολική Ευρώπη, Teo Milev, ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Microsoft στην Αθήνα. Η παρουσίασή του είχε ως θέμα το όραμα της Microsoft για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα και τις αλλαγές που φέρνουν οι Νέες Τεχνολογίες στο πεδίο της διδασκαλίας και της μάθησης, της διασυνδεδεμένης μαθητικής κοινότητας, αλλά και στη διαχείριση του σχολείου ως οργανισμού.

Τα αποτελέσματα της παραπάνω ημερίδας θα συνεισφέρουν στο στρατηγικό σχεδιασμό των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», που έχει ως βασική του προτεραιότητα τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κυρίως μέσα από τη σχεδιασμένη και έγκυρη υιοθέτηση νέων εργαλείων μάθησης και εμπλουτισμένων μορφών εκπαίδευσης, που θα αξιοποιούν με βέλτιστο μαθησιακά τρόπο τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας.

 

Pin It on Pinterest