Εκπαιδευτική δράση «Καινοτομία, Δημιουργικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις ΜμΕ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου»

Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Καινοτομία, Δημιουργικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις ΜμΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» διοργανώνει η Αναπτυξιακή Εταιρία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Έργου «SHAPES: Ανταλλαγή κοινών εμπειριών και καλών πρακτικών για την υποστήριξη του δημιουργικού δυναμικού στη Μεσόγειο» την Δευτέρα 23 Ιουνίου στην Ρόδο.

Η εκδήλωση, που θα λάβει χώρα στις 11.00 πμ. στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (στο πρώην Νομαρχιακό Μέγαρο), απευθύνεται σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση τους για τους τρόπους προώθησης της καινοτομίας και την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις τους. Την εκπαίδευση θα κάνει ο Δρ. Κωνσταντίνος Φούσκας, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Το έργο SHAPES, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους, υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος MED Capitalization και έχει ως στόχο την μεταφορά γνώσης και την ενίσχυση της δημιουργικής οικονομίας στην περιοχή της Μεσογείου. Η συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μέσω της Αναπτυξιακής της εταιρίας, σε μία τέτοια πρωτοβουλία αποδεικνύεται ιδιαιτέρως σημαντική καθώς αυξάνει την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ απευθυνθείτε στην Αναπτυξιακή Εταιρία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., κα Ελευθερία Νικηταρά, Τηλ: 22413 60617, Email: elnikitara@otenet.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

11.00-11.15: Άφιξη και εγγραφή συμμετεχόντων

11.15-11.30: Χαιρετισμός από την Πρόεδρο της Αναπτυξιακής Εταιρίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α., κας Λίτσας Φτακλάκη.

11.30-12.00: Παρουσίαση του έργου SHAPES- βασική ιδέα, κύριες δραστηριότητες, αποτελέσματα,

12.00-12.30: Παρουσίαση αποτελεσμάτων που θα κεφαλαιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου

12.30-13.30: ΕΝΟΤΗΤΑ Α’ «Η Καινοτομία στις υπηρεσίες των επιχειρήσεων»

Δρ. Κωνσταντίνος Φούσκας «Πανεπιστήμιο Μακεδονίας»

12:30-12:50 Α.1 Εισαγωγή στην καινοτομία. Βασικές έννοιες, είδη καινοτομίας και χρήση

12:50-13:10 Α.2 Δημιουργώντας καινοτομία για μια επιχείρηση / οργανισμό και

13:10-13:20 Α.3 Μελέτη Περίπτωσης

13:20-13:30 Ερωτήσεις και Απαντήσεις τους από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ν.Α.

13.45-14.45: ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ Ενίσχυση της δημιουργικότητας – Ανάγκες και λύσεις

Δρ. Κωνσταντίνος Φούσκας «Πανεπιστήμιο Μακεδονίας»

13:45-14:05 Β.1 Εισαγωγή στη δημιουργικότητα. Τι είναι και από πού πηγάζει.

14:05-14:25 Β.2 Αυξάνοντας τη δημιουργικότητα. Τεχνικές και εργαλεία.

14:2514:35 Β.3 Μελέτη Περίπτωσης

14:35-14:45 Ερωτήσεις και Απαντήσεις

14.45-15.30: Ανοιχτός διάλογος με σκοπό την καταγραφή των αναγκών καινοτομίας και δημιουργικότητας των ΜμΕ της Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Pin It on Pinterest