Το κατανυκτικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στην Ακρόπολη της Ρόδου

Στο λόφο όπου βρισκόταν η αρχαία Ακρόπολη της Ρόδου, εκεί που η νέα πόλη απλώνεται στα πόδια σου και στο αντίκρισμα της θέας κοιτάς με δέος, βρίσκεται ένα μικρό ξωκκλήσι αφιερωμένο τον Άγιο Νικόλαο.

Μια διακριτική πινακίδα καλυμμένη από φυλλωσιές, σε οδηγεί σε κάποια σκαλάκια που και αυτά με τη σειρά τους σε οδηγούν σε μια “όαση” μέσα στην πόλη. Η ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο χώρο από την ηρεμία και το πράσινο σε κάνει να αισθάνεσαι δέος και κατάνυξη μπροστά στον σπηλαιώδη ναό που συναντάς.

Ο χώρος αποτελούσε στάνη όταν το 1947 βρέθηκε εκεί μια Εικόνα του Αγίου Νικολάου και γρήγορα με την βοήθεια των πιστών , η στάνη μετατράπηκε σε ένα κατανυκτικό εκκλησάκι μέσα στους βράχους.  Εξοικειωμένοι με το απόκρυφο αλλά πολυφημισμένο ξωκκλήσι οι Ρόδιοι, επισκέπτονται συχνά τον Άγιο, φροντίζουν το σπίτι του και προσκυνούν με ευλάβεια.

Απολυτίκιον Αγίου Νικολάου

Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Pin It on Pinterest