Έκδοση Αποφάσεων «Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Επενδυτικών Σχεδίων για την ΠΝΑ»

Έκδοση Αποφάσεων «Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Επενδυτικών Σχεδίων για την ΠΝΑ»,

που χρηματοδοτούνται από τις ευεργετικές διατάξεις του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011,

στο πλαίσιο της 1ης περιόδου Προκήρυξης  έτους 2014

Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) ανακοινώνεται ότι,εκδόθηκε η σχετική Απόφαση της ΠΝΑ, περί  «Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Βαθμολογίας Επενδυτικών Σχεδίων κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής», με την οποία εγκρίνονται για Χρηματοδότηση,  στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 της 1ης περιόδου Προκήρυξης έτους 2014 και μέχρι ύψους Προϋπολογισμού 3.000.000€, δέκα (10) Επενδυτικά Σχέδια,συνολικού Προϋπολογισμού13,3 εκ.ευρώ και επιχορήγησης4,4 εκ.ευρώ. Οι δε νέες θέσεις που προβλέπονται να δημιουργηθούν ανέρχονται σε42,67 Ε.Μ.Ε.

(Μία 1 ΕΜΕ αντιστοιχεί σε μία θέση Εργασίας με 12μηνη απασχόληση, η σε περισσότερες, αντίστοιχα αναγόμενες εποχικού χαρακτήρα, θέσεις Εργασίας).

Για τα εν λόγω Επενδυτικά Σχέδια ήδη συντάσσονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και οι σχετικές Αποφάσεις Υπαγωγής τους, ενώ η έναρξη Υλοποίησης των Επενδύσεων μπορεί να ξεκινήσει σύμφωνα με το Νόμο, από την ημερομηνία κατάθεσης των Αιτήσεων προς Υπαγωγή στον Επενδυτικό Νόμο.

Επίσης, από την ΠΝΑ, ανακοινώνεται ότι,  εκδόθηκε και η σχετική Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (ΥΠΑΑΝ), περί  «Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Βαθμολογίας Επενδυτικών Σχεδίων», πάλι για την ΠΝΑ, αλλά «με Προϋπολογισμό ύψους άνω από 3.000.000€», βάσει  της οποίας εγκρίνονται πρόσθετα δεκαεννέα (19) Επενδυτικά Σχέδια,συνολικού Προϋπολογισμού231,4 εκ.ευρώ και επιχορήγησης 62,99 εκ.ευρώ, δημιουργώντας αντίστοιχα και νέες θέσεις, από την Υλοποίηση και των εν λόγω Επενδυτικών Σχεδίων.

Οι εν λόγω Αποφάσειςτης ΠΝΑ & του ΥΠΑΑΝαναρτήθηκαν ήδη :

με ημερομηνία 30/06/2014.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει καθημερινά τους ενδιαφερόμενους Επενδυτές, τόσο μέσα από την Ιστοσελίδα της, στην Διεύθυνση :  

http://www.notioaigaio.gr/Arthro.aspx?a=3106 / (Ενότητα Β : ΑΡΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ )

όσο και από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου,

στη Σύρο και στη Ρόδο και παρέχουν κάθε σχετική με Ιδιωτικές Επενδύσεις Πληροφόρηση :

Στα Τ/Φ :  22810 – 98.810 (Σύρο), 22410 – 25.852 (Ρόδο) &  

Στις Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις:  grependyton@1730.syzefxis.gov.gr &investors.dod@pnai.gov.gr

Pin It on Pinterest