Εκδήλωση με θέμα “Τα αρχαιολογικά ευρήματα των ανασκαφών της Λίνδου περιόδου 1902 έως 1914”