Είκοσι τρείς προσλήψεις στη ΔΕΣ ΡΟΔΑ

Στην πρόσληψη 23 εποχιακών εργαζομένων , για οκτώ μήνες, προχωρά η ΔΕΣ ΡΟΔΑ. Σύμφωνα με την προκήρυξη ,θα προσληφθούν άμεσα 23 εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΣ ΡΟΔΑ. 

Οι προσλήψεις θα αφορούν τις εξής ειδικότητες:

Δύο θέσεις, ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, είκοσι θέσεις ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου,και μία θέση ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι, θα έχουν προτεραιότητα οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ρόδου. Οι υποψήφιοι θα κληθούν  να συμπληρώσουν την σχετική έντυπη αίτηση και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, είτε στα γραφεία της υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν της αιτήσεις τους εντός δέκα ημερών από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης σε τοπικές εφημερίδες. Η ΔΕΣ ΡΟΔΑ θα αναρτήσει το αργότερο μέσα με 20 ημέρες, από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, τους οποίους θα αποστείλει άμεσα για έλεγχοι στο ΑΣΕΠ.

 Να σημειωθεί ότι, η πρόσληψη των 23 εποχιακών εργαζομένων θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΕΣ ΡΟΔΑ, και η διοίκηση της αποφάσισε να προχωρήσει τη διαδικασία για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών.

«Σε μια περίοδο, που η ανεργία στη περιοχή μας αυξάνεται, λόγω και της λήξης της τουριστικής περιόδου, η ΔΕΣ ΡΟΔΑ, προχωρά στην  άμεση πρόσληψη 23 εργαζομένων, για την κάλυψη των αναγκών της σε προσωπικό. Η Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, δίνοντας προτεραιότητα  στους  μόνιμους κατοίκους του Δήμου Ρόδου, εξασφαλίζει δουλειά, για τους επόμενους οκτώ μήνες σε 23 συμπολίτες μας. Η πρόσληψή τους θα μας δώσει τη δυνατότητα να προβούμε, ως νέα διοίκηση της ΔΕΣ ΡΟΔΑ, στον επανασχεδιασμό των «προβληματικών» δρομολογίων κυρίως στον αστικό ιστό της πόλης μας, για την έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Στόχος μας, είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών που διαμένουν και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της πόλης αλλά και των δημοτικών ενοτήτων που καλύπτει με τα δρομολόγια της η ΔΕΣ ΡΟΔΑ» δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΣ ΡΟΔΑ κ. Δημήτρης Τσίκκης.  

Pin It on Pinterest

Share This