Εγκύκλιος Πυροσβεστικής για πυροπροστασία υφιστάμενων κατοικιών

Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δωδεκανήσου, υπενθυμίζει στο κοινό την υπ’ αριθ. 31415 Φ.700.5/23-05-2019 εγκύκλιο Α.Π.Σ., (ΑΔΑ ΩΟ2Ξ46ΜΚ6Π-8Ο7) που αφορά προτεινόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας υφιστάμενων κατοικιών, για να καλύψει το νομοθετικό κενό πυροπροστασίας των κατοικιών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας πριν τις 17-2-1989.

Επισημαίνεται ότι:

·         Με τη δημοσίευση του π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) αναβαθμίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας κατοικιών που εμπίπτουν σ’ αυτό.

·         Δεν υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο πυροπροστασίας κατοικιών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας πριν τις 17-2-1989. Επιπροσθέτως, οι εν λόγω κατοικίες δεν έχουν εν γένει αναγερθεί με ομοιόμορφους και δεσμευτικούς όρους δόμησης και η παρέμβαση, ιδιαίτερα σε δομικά στοιχεία είναι συνήθως τεχνικά δυσχερής. Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της ανωτέρω εγκυκλίου, προτείνεται να τηρούνται επίσης, σε κατοικίες που άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32), ήτοι εκείνες με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μεταξύ 17-2-1989 και 7-8-2018, εφόσον δεν τίθενται αυστηρότερα μέτρα.

·         Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, κρίνεται ως ευχερώς υλοποιήσιμη, η τήρηση των προληπτικών μέτρων (ΚΕΦ. Γ΄), καθώς και η τοποθέτηση των αυτόνομων ανιχνευτών καπνού, φορητών πυροσβεστήρων και βοηθητικών εργαλείων και μέσων (ΚΕΦ. Δ΄).

·         Στα κτίρια κατοικιών δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας ούτε υφίσταται φορέας αδειοδότησης, ενώ το καταστατικό της πολυκατοικίας και η γενική συνέλευση, επιλύουν θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των πολυκατοικιών και τη διαμονή των ενοίκων σ’ αυτές.

·         Ο αριθμός των συμβάντων πυρκαγιών σε κατοικίες αποτελεί το 15,5% περίπου του συνόλου αστικών συμβάντων κατάσβεσης πυρκαγιάς κατά την τελευταία δεκαετία.

·         Τα προτεινόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της εν λόγω εγκυκλίου, δεν επιβάλλονται, ούτε τίθενται δεσμευτικοί όροι ή κυρώσεις και κατά περίπτωση μελετώνται και εγκαθίστανται, χωρίς την ανάμιξη της Υπηρεσίας μας.

Προς κάθε ενδιαφερόμενο επισυνάπτεται στην παρούσα το πλήρες σχετικό έγγραφο της Εγκυκλίου.

     O Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου

               Μιχαήλ Γ. Κρασσάς

   Πύραρχος- Διπλ. μηχ/γος μηχανικός Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ