Εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτών του Γ.Ν. Ρόδου – Δωρεάν φοίτηση

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Βοηθών Νοσηλευτών, του Γ.Ν. Ρόδου, φορέας που παρέχει αρχική επαγγελματική κατάρτιση, με ειδικότητες:

Α΄ εξαμήνου «Βοηθού Νοσηλευτή Τραυματολογίας» και Γ΄ εξαμήνου «Βοηθού Νοσηλευτή Μονάδας Εντατικής Θεραπείας», προκειμένου να προβεί στην εγγραφή τριάντα (30) καταρτιζόμενων για το Α΄ εξάμηνο, και κατατάξεις για το Γ΄ εξάμηνο του εκπαιδευτικού έτους 2020-2021, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Γ6α/Γ.Π οικ.51588/10.09.2020 για τη λειτουργία των δημόσιων ΙΕΚ του Υπουργείου Υγείας του εκπαιδευτικού έτους 2020-2021.

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά από 16 έως 28 Σεπτεμβρίου 2020. Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Γ. Ν. Ρόδου.

Η φοίτηση στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ

  • έχει διάρκεια 5 εξάμηνα
    • 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης
    • 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας

Στα Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Υγείας (Δ.Ι.Ε.Κ.) η φοίτηση παρέχεται δωρεάν.

Δικαίωμα εγγραφής μετά από επιλογή στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης έχουν:

  • οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ., ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
  • Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος
  • Υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης
  • Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης.