Η ΕΥΘΥΤΑ εκπροσώπησε την Ελλάδα στην ετήσια γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας θυμάτων τροχαίων FEVR

Γενική Συνέλευση Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων τροχαίων (FEVR – 2015) Βρυξέλλες 25-27 Σεπτεμβρίου 2015

Ως μέλος της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ευχαριστώ την πρόεδρο κα Ελένη Καρύδη για την δυνατότητα που μου έδωσε να εκπροσωπήσω την ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, στην ετήσια γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας θυμάτων τροχαίων FEVR, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, από την Παρασκευή 25 έως και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015.
Αξιόλογη είναι η συνεχής προσπάθεια της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ για άλλη μια φορά μέσω αυτής της συνδιάσκεψης και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα κράτη – μέλη, για την προάσπιση των δικαιωμάτων, την στήριξη των θυμάτων και των οικογενειών τους αλλά κυρίως για την πρόληψη των δυστυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας τα οποία και αποτελούν τον κοινό στόχο όλων.

Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις αίθουσες του ξενοδοχείου Τhon EU με την φροντίδα των οργανώσεων από το Βέλγιο PEVR (Parents d’ Enfants Victimes de la Route- Γονείς Παιδιών Θυμάτων του Δρόμου), APPER (Association de Parents pour la Protection des Enfants sur la Route – Ένωση Γονέων για την Προστασία των παιδιών στο Δρόμο) και RondPunt (Κυκλικός Κόμβος).

Την παρουσία της έδωσε η Ελλάδα, μέσω της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ και της You Are What U Do – Κώστας Κουβίδης και του SOS Τροχαία Εγκλήματα ανάμεσα στους 29 αντιπροσώπους οργανώσεων από τις 21 ευρωπαϊκές χώρες.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θυμάτων τροχαίων, FEVR και τα κράτη – μέλη της προσανατολίζονται στην υιοθέτηση ενός κοινού πανευρωπαϊκού πλαισίου , διεκδικήσεων σε θέματα δικαιοσύνης, συντονισμού και εφαρμογής αποφάσεων με στόχο τις λιγότερο χρονοβόρες διαδικασίες που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των προσδοκιών μας.

Η Συνέλευση επικεντρώθηκε στο θέμα Δικαιοσύνη, ξεκινώντας με μια ανοικτή συνδιάσκεψη με θέμα την επερχόμενη Ευρωπαϊκή Οδηγία για «τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκλημάτων (2012/29/ΕU). Η συμμετοχή ήταν μεγάλη όπως και το ενδιαφέρον των ΜΜΕ ενώ αρμόδια στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Directorate–General for Justice and Consumers (DG JUST), Directorate on Criminal Justice) συμμετείχαν στη συνδιάσκεψη αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά πως τα θύματα των τροχαίων πρέπει να θεωρούνται θύματα εγκληματικής επίθεσης και να συμπεριλαμβάνονται σ αυτούς που αφορά η οδηγία.

Οπωσδήποτε οι ρυθμοί με τους οποίους κινείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η προσπάθεια συντονισμού και εφαρμογής από τα κράτη μέλη αποφάσεων που αφορούν μια κοινή στάση ιδιαίτερα στα θέματα Δικαιοσύνης είναι απελπιστικά αργοί. Ωστόσο η για πρώτη φορά ένταξη έστω στο επίπεδο της συζήτησης των θυμάτων τροχαίων στα θύματα εγκλήματα ενισχύει αποφασιστικά την προσπάθεια που η Ομοσπονδία Θυμάτων τροχαίων Δυστυχημάτων καταβάλει εδώ και χρόνια για να σταματήσει να υπάρχει χωριστή νομοθεσία και να μη θεωρούνται τα τροχαία εγκλήματα (και μάλιστα στο σύνολο τους όπως σήμερα) ως ανθρωποκτονίες από αμέλεια αλλά να έχουν την αντιμετώπιση όλων των ανθρωποκτονιών.
Ενισχυτικά στις απόψεις μας παρενέβησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι καλεσμένοι: ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Λουξεμβούργου κος Félix Braz, που την περίοδο αυτή προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κος Jo Vandeurzen, Υπουργός Πρόνοιας, Δημόσιας Υγείας και Οικογένειας του Βελγίου ( Flemish Region), και εκπρόσωπος του Υπουργού Μεταφορών του Βελγίου (Wallon Region).

Από την μεριά της Ομοσπονδίας έγινε αναλυτική παρουσία της υπάρχουσας κατάστασης και των προτάσεων πάνω στην Οδηγία τόσο από τον πρόεδρο της κοr Jeannot Mersch, όσο και από σειρά νομικών μελών των βέλγικων οργανώσεων της αλλά και από το σύνολο των μελών της.

Το θέμα της Δικαιοσύνης κυριάρχησε και τις επόμενες ημέρες με θέματα πέρα από την Οδηγία όπως η προσπάθεια υιοθέτησης ενός κοινού πανευρωπαϊκού πλαισίου διεκδικήσεων που θα ενισχύσει την πρόληψη. Ενδεικτικά συζητήθηκε η ανάγκη ενός κοινού Ευρωπαϊκού ορίου ταχύτητας, ενός κοινού Ευρωπαϊκού ορίου για το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα με σαφής τάσεις καθόδου από τα σημερινά απαράδεκτα επίπεδα και μηδενικό όριο για τους νέους οδηγούς κα. Είναι σημαντικό πως τις προτάσεις αυτές υποστήριξαν με θέρμη εκπρόσωποι από χώρες όπως η Γερμανία (όπου δεν υπάρχει όριο ταχύτητος) και το Ηνωμένο Βασίλειο (όπου το όριο αλκοόλ στο αίμα ( 0.8) είναι μεγαλύτερο από ότι στις περισσότερες χώρες (0.5).

Αναλυτικά στοιχεία και κείμενα θα αναρτηθούν σύντομα στο www.fevr.org και ορισμένα θα μεταφραστούν και θα δημοσιοποιηθούν από μας.
Η επόμενη Γενική Συνέλευση της FEVR θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2016 στην Λισαβόνα.

Καθολική Κακκιού
Δικηγόρος – Μέλος ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ

Pin It on Pinterest