Εμπορικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό και οδηγοί ταξί στις τουριστικές περιοχές πρέπει να ενταχθούν στα εποχικά επαγγέλματα

Με παρέμβασή του σε τρεις Υπουργούς, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, προτείνει τον επανακαθορισμό των κριτηρίων για την αναγνώριση εποχικής δραστηριότητας.

Προτείνει:

1ον: Να ενταχθούν στον χαρακτηρισμό ως εποχικών, δραστηριότητες που το 50% του κύκλου εργασιών τους έχει πραγματοποιηθεί εντός είτε του τριμήνου της θερινής τουριστικής περιόδου, είτε σε άλλο τρίμηνο ή τετράμηνο του έτους.

2ον: Να ενταχθούν στις εποχικές δραστηριότητες και οι εμπορικές επιχειρήσεις και τα καταστήματα που συνδέονται με τον τουρισμό.

3ον: Να ενταχθούν και οι οδηγοί ταξί στις τουριστικές περιοχές.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου επισημαίνει ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την αναθεώρηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου με δεδομένο ότι η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη επανακαθορισμού των κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό και την αναγνώριση μιας επαγγελματικής δραστηριότητας ως εποχικής, αφού εργαζόμενοι ή επαγγελματίες που η φύση της δραστηριότητας και της απασχόλησής τους έχουν εποχικό χαρακτήρα, αποκλείστηκαν από τα μέτρα στήριξης που ελήφθησαν για τη στήριξη των εποχικά απασχολούμενων.

Ρίξτε μία Ματιά

Pin It on Pinterest