Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.: Οικονομική Αποζημίωση Περιπόλων Πυρασφάλεια

1.Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, αναδεικνύει ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί το στρατιωτικό προσωπικό όπου, σύμφωνα με το (β) σχετικό στην παράγραφο 2ε του Παραρτήματος “Α” εδάφιο (6) αναφέρεται:

               “Προκειμένου να εκδηλώνονται οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποζημίωση των εμπλεκομένων στελεχών, να υποβάλλονται με το πέρας εκάστου μήνα της αντιπυρικής περιόδου έτους 2022, ονομαστικές καταστάσεις του προσωπικού που συμμετείχε στην επιτήρηση  των δασικών πυρκαγιών, είδος οχήματος, τα διανυθέντα χλμ και η ποσότητα καυσίμων που καταναλώθηκε, όπως στην Προσθήκη «6/ΣΙΓ», προκειμένου το υπόψη προσωπικό να αποζημιώνεται έγκαιρα. Επισημαίνεται ότι προσωπικό που συμμετέχει στην υλοποίηση των μέτρων πρόληψης κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας (ΠΩΥΕ) δεν αποζημιώνεται”.

           2.Σύμφωνα με το (α) όμοιο στο αρ.7 παρ.3, οι Αξ/κοι και Υπαξ/κοι και των τριών κλάδων των ΕΔ που εκτελούν περιπολίες σε δασικές περιοχές, με σκοπό την αποτροπή και τον έγκαιρο εντοπισμό των πυρκαγιών, καθώς και εκείνοι που συμμετέχουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών και απομακρύνονται από τις Μονάδες τους, δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων εκτέλεσης υπηρεσίας για όλες τις ημέρες απασχόλησης τους, χωρίς τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

           3.Αναφέρουμε συγκεκριμένα ότι, για την συμμετοχή του στρατιωτικού προσωπικού στα περίπολα πυρασφάλειας για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ, σύμφωνα με το (β) σχετικό, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση φύλλων πορείας σύμφωνα με το (α) όμοιο, ώστε να μπορούν να αποζημιωθούν οι συνάδελφοι μας σε εύλογο χρονικό διάστημα.

           4.Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου σύμφωνα με όλα τα παραπάνω εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και προβληματισμό της σε περίπτωση που δεν αποζημιωθεί οικονομικά το στρατιωτικό προσωπικό, ακόμα και να καθυστερήσει κατά την διάρκεια εκτέλεσης περιπόλων πυρασφαλειών.

           5.Το Στρατιωτικό προσωπικό, το έτος 2021 κατά τους μήνες Αύγουστο-Σεπτέμβριο, καθώς υπήρχαν μεγάλες εστίες φωτιάς σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, έκανε το καθήκον του όλο το 24ώρο για να προστατεύσει τις δασώδεις εκτάσεις και τους κατοίκους αυτών των περιοχών, υπενθυμίζοντας την αυτοθυσία των συναδέλφων μας στον μέγιστο βαθμό για την αποφυγή φωτιάς σε Στρατιωτική Μονάδα του νησιού. 

           6.Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου παραμένει πιστή στην διάθεση των συναδέλφων, ώστε να αναδείξει κάθε πρόβλημα και αδικία για να προβεί σε κάθε διεκδίκηση υπέρ του συνόλου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.   

           7.Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, να προβεί στις όποιες ενέργειες για την ανάδειξη αυτού του σημαντικού θέματος προς την Στρατιωτική και Πολιτική Ηγεσία, ώστε να καταβληθεί η δικαιούμενη οικονομική αποζημίωση στο στρατιωτικό προσωπικό κατά την διάρκεια εκτέλεσης περιπόλων πυρασφαλειών.

           8.Επίσης, το παρόν έγγραφο κοινοποιείται για ενημέρωση προς τον Δκτη της 95 ΑΔΤΕ, Βουλευτές Δωδεκανήσου, Μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ. και Μ.Μ.Ε..

Με εκτίμηση.

            Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο                                                Ο

        Πρόεδρος                              Γεν. Γραμματέας

Αντωνόπουλος Νικόλαος               Κεφαλάς Ανέστης

ΕΠΟΠ Επχιας (ΠΖ)                          Ανθστης (Ο)

Pin It on Pinterest

Share This