Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.: Οικονομική Αποζημίωση Μεταφορικού Ισοδύναμου έτους 2022

  1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου έγινε αποδέκτης παραπόνων από μέλη της καθώς όπως μας αναφέρθηκε, δεν έχει αποζημιωθεί το μεταφορικό ισοδύναμο για τους μήνες Μάιος έως Δεκέμβριος του 2022.
  2. Σύμφωνα με το σχετικό, καθιερώθηκε μηχανισμός μεταφορικού ισοδύναμου, ως μέτρο εξίσωσης του κόστους μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων με μέσα θαλάσσιας μεταφοράς με εκείνο που θα ίσχυε με μέσα χερσαίας μεταφοράς για την ίδια απόσταση.
  3. Οι συνάδελφοι μας που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, κάνουν χρήση του μεταφορικού ισοδύναμου πολύ συχνά λόγω μετακίνησης τους προς τις περιοχές καταγωγής τους με τεράστια οικονομική επιβάρυνση στον οικογενειακό τους οικονομικό προϋπολογισμό.   
  4.  Το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου ήταν και παραμένει μία οικονομική ανακούφιση για τους συναδέλφους μας που μετακινούνται συχνά, όμως αυτή η πολύμηνη καθυστέρηση πληρωμής που έχει δημιουργηθεί το πρόσφατο χρονικό διάστημα δεν είναι στην σωστή κατεύθυνση και τήρηση του μέτρου αυτού.
  5. Ευελπιστούμε στην άμεση αποκατάσταση οικονομικής αποζημίωσης των συναδέλφων μας που έχουν κάνει χρήση του μεταφορικού ισοδύναμου, υλοποιώντας μελλοντικά την οικονομική αποζημίωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
  6. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου παραμένει πιστή στην διάθεση των συναδέλφων, ώστε να αναδείξει κάθε πρόβλημα και αδικία για να προβεί σε κάθε διεκδίκηση υπέρ του συνόλου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
  7. Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, να προβεί στις όποιες ενέργειες για την ανάδειξη αυτού του σημαντικού θέματος προς την Στρατιωτική και Πολιτική Ηγεσία, ώστε να πραγματοποιηθεί άμεσα η οικονομική αποζημίωση στο στρατιωτικό προσωπικό.
  8. Επιπλέον, το παρόν έγγραφο κοινοποιείται για ενημέρωση προς την 95 ΑΔΤΕ, Βουλευτές Δωδεκανήσου, Μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ. και Μ.Μ.Ε..

Με εκτίμηση.

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο

    Ο                                                Ο

          Πρόεδρος                              Γεν. Γραμματέας

Αντωνόπουλος Νικόλαος                 Κεφαλάς Ανέστης

Pin It on Pinterest