Δύο νέες προσκλήσεις για τον Αναπτυξιακό Νόμο-Δύο νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στα Δωδεκάνησα

Έχω επιλέξει να είμαι χρήσιμος στους ανθρώπους που αποτελούν τη Δημιουργική Ελλάδα : τις επιχειρήσεις αλλά και τους εργαζόμενους.
Σήμερα θέλω να σας ενημερώσω για δύο νέες προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου που αποτελούν ευκαιρία χρηματοδότησης για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στα Δωδεκάνησα.
Χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 55% επιχειρηματικά σχέδια έως 10.000.000 ευρώ.

Μάνος Κόνσολας

Ποιες είναι οι προσκλήσεις

α) Η 3η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Δείτε την προκήρυξη


β) Η 5η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Δείτε την προκήρυξη
Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων

Η υποβολή προτάσεων πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2020

Ποιο είναι το ποσοστό ενίσχυσης για τα Δωδεκάνησα

Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει ακόμα και το 55% της πρότασης.

Ποια είναι τα είδη των ενισχύσεων

➡Φορολογική Απαλλαγή
➡Χρηματοδότηση
➡Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (leasing)
➡Επιδότηση μισθολογικού κόστους των θέσεων εργασίας.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

-Επιλέξιμες είναι Μικρές, οι Μεσαίες και οι Μεγάλες επιχειρήσεις
-Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης είναι 50.000€
-Απαιτείται απόδειξη ιδίας συμμετοχής και με δανειακά κεφάλαια.
-Ενισχύσεις έως 10.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο και έως 30.000.000€ ανά όμιλο επιχειρήσεων

Ποιοι τομείς και επενδυτικά σχέδια χρηματοδοτούνται

-Τουρισμός (Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση τουριστικών μονάδων και ειδικών μορφών τουρισμού όπως τουρισμού υγείας, ιαματικού, συνεδριακού, κ.α.).

-Αγροδιατροφικός τομέας (Μεταποίηση τροφίμων, πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας, κ.α.).

-Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στις επιχειρήσεις (Διαχείριση πληροφοριών, διαδικτυακές εφαρμογές, υψηλή τεχνολογία κ.α.).

-Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ανακύκλωση, αντιρρυπαντική προστασία, κ.α.).

-Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (logistic centers, διαμετακομιστικά κέντρα, χώροι στάθμευσης κ.α.).

-Υγεία – Φάρμακα (Τηλεϊατρική, φαρμακευτικές τεχνολογίες, δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης κ.α.)

-Υλικά – Κατασκευές (Σύνθετα δομικά στοιχεία, «έξυπνες» κατασκευές, κ.α.).

Pin It on Pinterest