Δρακόντεια μέτρα για τον κορωνοιό στα εγκαίνια της γέφυρας του Μάκαρη

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας»

Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή της εν λόγω εκδήλωσης πρέπει να διέπεται από την εφαρμογή των παρακάτω προτεινόμενων από τον ΕΟΔΥ προληπτικών μέτρων:

Οργανωτικά μέτρα

 • Αξιοποίηση του λειτουργικά διαθέσιμου χώρου στον οποίο θα λάβει χώρα η κύρια εκδήλωση, με στόχο τη διασφάλιση της απαιτούμενης απόστασης μεταξύ των θέσεων των παρευρισκομένων και μεταξύ των ομιλητών και της πρώτης σειράς θέσεων. Ειδικότερα, συστήνεται η διάταξη των θέσεων να διασφαλίζει απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των καθισμάτων, προς κάθε κατεύθυνση, και η απόσταση της θέσης των ομιλητών από την πρώτη σειρά καθισμάτων, να είναι τουλάχιστον 3 μέτρα.
 • Μέριμνα για την τήρηση των αποστάσεων και την αποφυγή συνθηκών συνωστισμού τόσο στα σημεία εισόδου και εξόδου κατά την προσέλευση και κατά την αναχώρηση των προσκεκλημένων, όσο και κατά τη διάρκεια μετακινήσεων εντός και εκτός του χώρου της εκδήλωσης. Ενδεικτικά, συστήνεται η προκαθορισμένη και σταδιακή προσέλευση και αναχώρηση, καθώς και ο περιορισμός των μετακινήσεων κατά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης στις απολύτως απαραίτητες και με τον μικρότερο δυνατό αριθμό ατόμων.
 • Καθορισμός υπεύθυνου ατόμου/ομάδας για την παρακολούθηση, καταγραφή των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου (μοριακού ή ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου), προσκεκλημένων και προσωπικού και διαχείριση ενδεχόμενου περιστατικού ύποπτου για νόσο COVID-19.
 • Καθορισμός των σημείων δειγματοληψίας για ταχεία ανίχνευση αντιγόνου του ιού SARS-CoV-2 (RapidTest) από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, σε συγκεκριμένο χώρο της εκδήλωσης και με διασφάλιση χώρου και θέσεων ολιγόλεπτης αναμονής για την έκδοση του αποτελέσματος.

Μέτρα για την αποτροπή εισόδου του ιού SARSCoV-2 και τον περιορισμό ενδεχόμενης διασποράς

 • Κατά την προετοιμασία:
  • Όλα τα άτομα που θα εμπλακούν στην προετοιμασία του χώρου και της εκδήλωσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν εμφανίζουν κάποιο σύμπτωμα συμβατό με νόσο και δεν έχουν κατά τις προηγούμενες 14 ημέρες ιστορικό στενής επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19.
  • Οι προσκεκλημένοι συστήνεται να είναι εκ των προτέρων ενήμεροι και ευαισθητοποιημένοι, ώστε να μην προσέλθουν στην εκδήλωση σε περίπτωση εμφάνισης κλινικών συμπτωμάτων σχετικών με λοίμωξη COVID-19 ή έκθεσης σε επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά τις προηγούμενες 14 ημέρες.
  • Όλα τα μέλη του εμπλεκόμενου προσωπικού καθώς και οι προσκεκλημένοι, θα είναι ενήμεροι για τη διαδικασία του εργαστηριακού ελέγχου που θα εφαρμοστεί και για το σημείο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) καταχώρησης των αρνητικών αποτελεσμάτων για την είσοδο τους στην εκδήλωση
 • Κατά την υποδοχή των προσκεκλημένων:
  • Έλεγχος αρνητικού αποτελέσματος εργαστηριακού ελέγχου για COVID-19 από το αρμόδιο προσωπικό
 • Εργαστηριακός έλεγχος: Καταγραφή και διασφάλιση αρνητικού αποτελέσματος για τον ιό SARS-CoV-2 των προσκεκλημένων και των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων που θα ασχοληθούν με την προετοιμασία ή/και θα παρευρίσκονται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
  • Προσκεκλημένοι:Συστήνεται να διαθέτουν αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου που έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών από την εκδήλωση. Στην περίπτωση των προσκεκλημένων που έχουν ταξιδέψει στη χώρα μας από το εξωτερικό, ισχύει το πιστοποιητικό αρνητικού μοριακού ελέγχου με το οποίο εισήλθαν στη χώρα, με την προϋπόθεση ότι πληρείται το χρονικό κριτήριο. Προτείνεται η συλλογή της πληροφορίας αυτής να έχει προηγηθεί της προσέλευσης, με δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής του αποτελέσματος στην αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση αδυναμίας γνωστοποίησης αρνητικού μοριακού ελέγχου, όπως και στις περιπτώσεις εισόδου στη χώρα πλήρως εμβολιασμένων ατόμων (για τα οποία δεν απαιτείται βεβαίωση αρνητικού μοριακού ελέγχου), συστήνεται η επί τόπου διενέργεια ελέγχου, με μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapidtest) από το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ που θα βρίσκεται στο προκαθορισμένο σημείο.
 • Εργαζόμενοι και μέλη συμμετεχόντων τοπικών αρχών και φορέων: Προτείνεται να είναι καταγεγραμμένοι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην οργάνωση, προετοιμασία και τη διεξαγωγή της εκδήλωσης, οι οποίοι θα πρέπει να περιορίζονται στους απολύτως απαραίτητους και να είναι εκ των προτέρων γνωστή η θέση και ο ρόλος τους.
  • Το προσωπικό καθώς και τα μέλη των συμμετεχόντων φορέων που θα παρευρίσκονται κατά τη διεξαγωγή της εκδήλωσηςκαι θα βρίσκονται σε αλληλεπίδραση με τους προσκεκλημένους σε κάθε στάδιο της εκδήλωσης, συστήνεται να διαθέτουν αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου που έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών από την εκδήλωση και πριν την έναρξη της εκδήλωσης (στις 02/06/2021), θα υποβληθούν και σεrapidtest από το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.
  • Το λοιπό προσωπικό που θα έχει απασχοληθεί με την προετοιμασία κατά τις προηγούμενες ημέρες, συστήνεται να υποβάλλεται σε καθημερινό έλεγχο, με μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapidtest) από το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ. Ειδικότερα, συστήνεται όλο το προσωπικό να ελέγχεται καθημερινά από τις 31/05 και να έχει τουλάχιστον τρία διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα έως την ημέρα διεξαγωγής της εκδήλωσης (31/05, 01/06 και 02/06/2021).
  • Δημοσιογράφοι και τεχνικό προσωπικό των ΜΜΕ που θα αφιχθούν την ημέρα της εκδήλωσης, συστήνεται να υποβληθούν σε Rapidtest, από το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, και τμηματικά προκειμένου να μη δημιουργηθεί συνωστισμός και να διαθέτουν έγκαιρα το αποτέλεσμα του ελέγχου τους ώστε να καλύψουν το γεγονός με ασφάλεια. Σε περίπτωση που κάποια άτομα έχουν αφιχθεί νωρίτερα, θα υποβάλλονται σε Rapidtest καθημερινά από τις 31/05 από το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.
 • Σημειώνεται ότι, για όλα τα άτομα που θα προσέλθουν στο νησί από το εσωτερικό το χώρας, θα έχουν εφαρμοστεί τα προβλεπόμενα μέτρα που αφορούν στις μεταφορές, ακτοπλοϊκές και αεροπορικές, όπως αυτά περιγράφονται στην Δ1α/Γ.Π.οικ.31950/21.5.2021
  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00. Κατά συνέπεια, τα άτομα αυτά θα υποβληθούν σε επί τόπου διενέργεια ελέγχου, με μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapidtest) από το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.

Μέτρα ατομικής προστασίας και τήρηση φυσικών αποστάσεων

Αναπνευστική προστασία /Μάσκες: Όλοι οι συμμετέχοντες και παρευρισκόμενοι οφείλουν να φορούν μάσκαμε σωστή εφαρμογή. Προτείνεται να υπάρχουν διαθέσιμες μάσκες σε εμφανή και προκαθορισμένα σημεία, τόσο στο χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης, όσο και στα άλλα σημεία που θα υπάρξει συγκέντρωση ατόμων.

Αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα : Συστήνεται να είναι διαθέσιμο σε κατά προτίμηση αυτόματες και ανέπαφες συσκευές, σε ευδιάκριτα σημεία της εκδήλωσης όπως και στην είσοδο του χώρου.Ανάλογα με τις δυνατότητες, ατομικές συσκευασίες με μάσκα και αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα, θα μπορούσαν να παρέχονται εντός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων για χρήση από τους προσκεκλημένους κατά την διάρκεια της επίδειξης.

Τήρηση φυσικών αποστάσεων: Συστήνεται να τηρείται η απόσταση 1.5 έως 2 μέτρων μεταξύ των παρευρισκομένων, καθ’ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης, σε όλους τους χώρους..

Ονομαστικές θέσεις στο χώρο της κύριας εκδήλωσης: Προτείνεται οι θέσεις για κάθε συμμετέχοντα να είναι προκαθορισμένες, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος να διευκολύνεται η διαδικασία της ιχνηλάτησης. Οι προσκεκλημένοι θα πρέπει να καθοδηγούνται στις θέσεις τους από το αρμόδιο προσωπικό.Η μεταξύ των θέσεων απόσταση δε θα πρέπει να είναι μικρότερη του 1,5 μέτρου προς κάθε κατεύθυνση.

Μέτρα για ομιλητές : Το podium των ομιλητών θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 3 μέτρα από τις πρώτες θέσεις και να απολυμαίνεται με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα μετά από κάθε αλλαγή ομιλητή. Προτείνεται να διατίθενται ατομικά μικρόφωνα και εάν αυτό δεν είναι εφικτό, το μικρόφωνο θα πρέπει να απολυμαίνεται μεταξύ των ομιλητών. Το διαθέσιμο νερό για τον ομιλητή να είναι ατομικό και εμφιαλωμένο.

Καθαριότητα και Υγιεινή περιβάλλοντος

Κάδοι απορριμμάτων (κατά προτίμηση ανέπαφοι) θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι πλησίον της εισόδου της κύριας εκδήλωσης αλλά και σε άλλα σημεία των χώρων που θα λάβουν χώρα οι επιμέρους τελετές και σε συνδυασμό με τα σημεία διάθεσης μασκών και αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.

Η καθαριότητα του χώρου, των επιφανειών και αντικειμένων να ακολουθεί τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, («ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΟ SARS-CoV-2» 14Μαΐου 2020 https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf) κατά την προετοιμασία, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της εκδήλωσης. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στα καθίσματα των προσκεκλημένων και στις επιφάνειες που θα φιλοξενήσουν τους ομιλητές, καθώς και στην καθαριότητα των συχνά αγγιζόμενων επιφανειών, από προσωπικό που έχει τη σχετική εκπαίδευση και τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ