Δωρεάν σεμινάρια απο το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ρόδου

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ρόδου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ρόδου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ρόδου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)25Χ
2Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25Χ
3Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25Χ
4Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25Χ
5Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής25Χ
6Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων25Χ
7Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση25Χ
8Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα25Χ
9Κινηματογράφος25Χ
10Ιστορία της Τέχνης25Χ

Τα τμήματα μάθησης θα υλοποιηθούν μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Υπεύθυνος ΚΔΒΜ: Γιώργος Γιακουμάκης Τηλ.: 2241032722 Email: kdvmrodou41@gmail.com

Ταχ. Διεύθυνση: Νέα Αγορά 41

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest

Share This