Δωρεά 200 ψηφιακών θερμόμετρων στο Νοσοκομείο Ρόδου από την ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Η Διοίκηση της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, με απόφαση της και κατόπιν συνεννόησης με τον διοικητή του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, κ. Γρηγόριο Ρουμάνη, παρέδωσε σήμερα 200 ψηφιακά θερμόμετρα στο νοσοκομείο μας.

 

Ο Πρόεδρος
Σπύρος Σπυρόπουλος
Ο Γραμματέας
Περάκης Γεώργιος Τσαμπίκος