Δωδεκάνησα: «Πάγος» στις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων

«Στον αέρα» τινάσσονται και επισήμως οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων στις ακτές των Δωδεκανήσων. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ότι, μετά την πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας με την οποία τα Δωδεκάνησα έχασαν για λόγους ισονομίας το προνόμιο να έχουν μεγαλύτερους αιγιαλούς και παραλίες από την υπόλοιπη Ελλάδα, τα εκατοντάδες (400 μόνο στη Ρόδο) πρωτόκολλα κατεδάφισης θα πρέπει να επανεξεταστούν με νέες αυτοψίες πριν εκτελεστούν. Με δεδομένη την υποστελέχωση των κτηματικών υπηρεσιών, η απόφαση αυτή δίνει «το φιλί της ζωής» για τουλάχιστον μία διετία σε όσους καταπάτησαν ή/και έχτισαν αυθαίρετα στις ακτές των νησιών.

Η γνωμοδότηση του Γ΄ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (60/2024) έρχεται σε απάντηση ερωτημάτων που κατέθεσε η (αρμόδια για τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Τα ερωτήματα είχαν ως βάση την πρόσφατη αλλαγή της νομοθεσίας (ν. 5092/2024) με την οποία παύει να ισχύει το ειδικό προστατευτικό καθεστώς που ίσχυε από τον ιταλικό κτηματολογικό κανονισμό για τις ακτές των Δωδεκανήσων. Αντίθετα με την υπόλοιπη Ελλάδα, όπου η γραμμή του αιγιαλού υπολογίζεται στη βάση του χειμέριου κύματος και η παραλία σε απόσταση έως 50 μέτρα από τη γραμμή αιγιαλού, στα Δωδεκάνησα η γραμμή του αιγιαλού τοποθετούνταν 12 μέτρα από τη γραμμή του χειμέριου κύματος και το όριο της παραλίας έφθανε μέχρι το όριο του πρώτου, δημόσιου ή ιδιωτικού, ακινήτου.

«Eνεκα της θεμελιώδους αλλαγής του νομοθετικού καθεστώτος για τον αιγιαλό και την παραλία στα Δωδεκάνησα, επιβάλλεται νέος καθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού και της παραλίας», αναφέρει η γνωμοδότηση. Και παρότι η νομιμότητα μιας διοικητικής πράξης (όπως η αμετάκλητη απόφαση κατεδάφισης) κρίνεται με βάση το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσής της, το ΝΣΚ καταλήγει ότι σε αυτόν τον κανόνα υπάρχει εξαίρεση, όταν μια διοικητική πράξη γίνεται ασυμβίβαστη με το νέο νομικό καθεστώς, αναφέροντας ως παράδειγμα το ενδεχόμενο ένα αυθαίρετο κτίσμα να βρεθεί εκτός αιγιαλού ή παραλίας μετά τη μείωση των ορίων τους (αγνοώντας βέβαια το προφανές, ότι παραμένει αυθαίρετο, καθώς θα εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα σε δημόσια έκταση).

«Εκτέλεση πρωτοκόλλου κατεδάφισης αυθαιρέτου κτίσματος δύναται να πραγματοποιηθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση μόνο εφόσον το πρωτόκολλο συνοδεύεται από επικαιροποιημένη έκθεση αυτοψίας, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι το αυθαίρετο ακίνητο εμπίπτει εντός ζώνης αιγιαλού, όπως αυτή ορίζεται πλέον σύμφωνα με τον ν. 5092/24», καταλήγει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Η γνωμοδότηση έγινε δεκτή από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και έτσι οι προγραμματισμένες κατεδαφίσεις αυθαιρέτων σε αιγιαλούς αναστέλλονται.

Kathimerini.gr

Pin It on Pinterest