Οικολογικά Ροδιακά: Ο δωδεκάλογος του … Δημάρχου?

Όπως δεσμευτήκαμε σε προηγούμενο άρθρο μας, σήμερα τα Οικολογικά Ροδιακά έχουν ετοιμάσει 12 ερωτήσεις πάνω σε θέματα περιβάλλοντος, φυσικού και δομημένου, για τους υποψήφιους δημάρχους και τις παρατάξεις τους. Τα ερωτήματα αυτά θα αποσταλούν στους επικεφαλής των παρατάξεων με επιστολή και θα υπάρξει περιθώριο δύο εβδομάδων για να δοθούν οι απαντήσεις.

Θέλουμε με την πρωτοβουλία αυτή να πληροφορηθούν οι πολίτες συγκεκριμένα, και όχι γενικά και αόριστα, τι προτίθεται να κάνει η κάθε παράταξη και δήμαρχος και με τι μηχανισμούς σε περίπτωση που εκλεγεί στη θέση της πλειοψηφίας.

Η επιστολή που θα αποσταλεί και το ερωτηματολόγιο είναι το παρακάτω:

Αγαπητέ υποψήφιε Δήμαρχε Ρόδου,

Η στήλη Οικολογικά Ροδιακά της εφημερίδας Ροδιακή σας απευθύνει 12 ερωτήματα που έχουν σχέση με θέματα περιβάλλοντος, φυσικού και δομημένου, και θα θέλαμε όσο το δυνατόν πιο περιεκτικές και συγκεκριμένες απαντήσεις. Οι απαντήσεις όλων των παρατάξεων θα συγκεντρωθούν μέχρι την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014 και θα αρχίσουν να δημοσιοποιούνται από την Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Παρακαλούμε λοιπόν να απαντήσετε στα παρακάτω:

Εάν εσείς και η παράταξη σας εκλεγείτε στην πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου …

Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Τι θα κάνει η επόμενη δημοτική αρχή;

Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Τι θα κάνει η επόμενη δημοτική αρχή;

1. Τι σκοπεύετε να κάνετε για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων (ΣΑ); Πιο συγκεκριμένα τι θα κάνετε για
• την ανακύκλωση συσκευασιών και χαρτιού και την κατασκευή και λειτουργία του ΚΔΑΥ;
• τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων;
• τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ);
• τα ορυκτέλαια και τις συσκευασίες τους;
• τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ);
• τα ελαστικά, τους συσσωρευτές και τις υπόλοιπες μπαταρίες;
• τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα καθώς και τους λαμπτήρες;
• τα πλαστικά θερμοκηπίων και τις συσκευασίες των γεωργικών φαρμάκων;
• τη λυματολάσπη;

Η διαχείριση των μπάζων (ΑΕΚΚ) θα είναι ένα σοβαρό θέμα για την επόμενη δημοτική αρχή. Προς το παρόν η διάθεση γίνεται χωρίς έλεγχο.

Η διαχείριση των μπάζων (ΑΕΚΚ) θα είναι ένα σοβαρό θέμα για την επόμενη δημοτική αρχή. Προς το παρόν η διάθεση γίνεται χωρίς έλεγχο.

2. Τι σκοπεύετε να κάνετε για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα τι θα κάνετε για
• τον εκσυγχρονισμό του Βιολογικού Καθαρισμού (ΒΙΟΚΑ) στο Βόδι;
• τη σύνδεση Αρχαγγέλου και Αφάντου με το ΒΙΟΚΑ στο Βόδι;
• την κάλυψη σε αποχέτευση των οικισμών που δεν έχουν μονάδες βιολογικού καθαρισμού;
• τους καταναλωτές, οικιακούς και επιχειρήσεις, που δεν έχουν συνδεθεί στα δίκτυα αποχέτευσης ενώ θα έπρεπε;
• τον εκσυγχρονισμό των προβληματικών αντλιοστασίων (πχ Ιξιά, Φαληράκι);
• τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των Βιολογικών Σταθμών;

Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων, τα δίκτυα ακαθάρτων και τα προβληματικά αντλιοστάσια ζητούν πειστικές απαντήσεις

Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων, τα δίκτυα ακαθάρτων και τα προβληματικά αντλιοστάσια ζητούν πειστικές απαντήσεις

3. Τι σκοπεύετε να κάνετε ώστε ολόκληρο το νησί να έχει επάρκεια και καλή ποιότητα πόσιμου νερού; Πώς θα γνωρίζουν οι καταναλωτές την ποιότητα του νερού που καταναλώνουν; Τι θα κάνετε με όσους καταναλώνουν νερό εκτός δικτύου με δικές τους γεωτρήσεις;

Εκτός από την επίλυση του προβλήματος της ύδρευσης του νησιού, το φράγμα μπορεί να μετατραπεί σε περιβαλλοντικό και οικονομικό πόρο.

Εκτός από την επίλυση του προβλήματος της ύδρευσης του νησιού, το φράγμα μπορεί να μετατραπεί σε περιβαλλοντικό και οικονομικό πόρο.

4. Τι σκοπεύετε να αλλάξετε στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Πιο συγκεκριμένα πώς θα βελτιωθεί η πολιτική προστασία και η πρόληψη απέναντι σε
• Δασικές πυρκαγιές
• Σεισμούς
• Πλημμύρες

Πολιτική Προστασία. Πώς θα οργανωθεί καλύτερα;  (εδώ οι Εθελοντές σε δράση κατά τη διάρκεια της άσκησης 'Ατλαντίς 2013)'

Πολιτική Προστασία. Πώς θα οργανωθεί καλύτερα; (εδώ οι Εθελοντές σε δράση κατά τη διάρκεια της άσκησης ‘Ατλαντίς 2013′)

5. Τι θα κάνετε στα σοβαρά θέματα υποδομών όπως
• Μαρίνα Μανδρακίου
• Νέα Μαρίνα
• Καρνάγιο
• Νέος σταθμός παραγωγής ρεύματος

Τι θα κάνει η επόμενη δημοτική αρχή με το Καρνάγιο;

Τι θα κάνει η επόμενη δημοτική αρχή με το Καρνάγιο;

6. Τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνει ο Δήμος Ρόδου στο θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας;

Η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να μπει στο σχεδιασμό της επόμενης δημοτικής αρχής (εδώ Αιολικό Πάρκο στην Καταβιά)

Η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να μπει στο σχεδιασμό της επόμενης δημοτικής αρχής (εδώ Αιολικό Πάρκο στην Καταβιά)

7. Τι θα κάνετε για την προστασία
• των περιοχών Νatura;
• των καμένων δασικών εκτάσεων;
• των βιοτόπων όπως η Κοιλάδα των Πεταλούδων;
• του αστικού και περιαστικού πρασίνου (πχ Ροδίνι, πάρκο Καλλιθέας κλπ);
• των προστατευμένων και αναδασωτέων περιοχών από την παράνομη και ανεπιτήρητη βόσκηση;

Κοιλάδα των Πεταλούδων. Δίνει πολλά, παίρνει λίγα. Θα συνεχιστεί αυτό;

Κοιλάδα των Πεταλούδων. Δίνει πολλά, παίρνει λίγα. Θα συνεχιστεί αυτό;

8. Τι συγκεκριμένα μέτρα θα λάβετε για την προστασία της Μεσαιωνικής Πόλης και των υπολοίπων κτηρίων ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς;

ΤΗ ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά  κινδυνεύει. Τι θα κάνει ο επόμενος δήμαρχος;

ΤΗ ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά κινδυνεύει. Τι θα κάνει ο επόμενος δήμαρχος;

9. Τι συγκεκριμένα μέτρα θα λάβετε για το κυκλοφοριακό της πόλης της Ρόδου και των μεγάλων οικισμών; Τι μέτρα θα ληφθούν για τις καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων (πχ 100 μαγαζιά, Νέα Αγορά κλπ);

Κυκλοφοριακό χάος. Θα αντιμετωπιστεί;

Κυκλοφοριακό χάος. Θα αντιμετωπιστεί;

10. Τι συγκεκριμένα μέτρα θα πάρετε για τις παράνομες πινακίδες και γενικότερα την οδική ασφάλεια;

Πινακίδες. Όλο φεύγουν και όλο μένουν

Πινακίδες. Όλο φεύγουν και όλο μένουν

11. Τι θα κάνετε για την ευταξία και αναβάθμιση των παραλιών καθώς και τις υπερβάσεις αδειών;

12. Τι θα κάνετε για το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και οργάνωση του νησιού. Συγκεκριμένα τι σκοπεύετε να κάνετε για
• την εκπόνηση χωροταξικής μελέτης για όλο το νησί;
• τα πολεοδομικά σχέδια σε εκκρεμότητα;
• την αλλοίωση του φυσικού αναγλύφου και περιβάλλοντος από οικιστικές και τουριστικές πιέσεις;
• τη χωροθέτηση οχλουσών δραστηριοτήτων

Η στήλη μας στα πέντε χρόνια της παρουσίας της έχει ασχοληθεί επανειλημμένως με τα θέματα αυτά τα οποία πολλές φορές άπτονται της εφαρμογής του νόμου και της πολιτικής βούλησης των αιρετών. Στην προσπάθειά μας λοιπόν αυτή και για την ενημέρωση των πολιτών που θα κληθούν σε λίγες βδομάδες να επιλέξουν τους αιρετούς άρχοντες για τα επόμενα πέντε χρόνια, παρακαλούμε να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα. Οι απαντήσεις σας μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις:

dimitrisgrigoriadis64@gmail.com
avgerino@otenet.gr

Στη διάθεσή σας για κάθε λεπτομέρεια,

Η Συντακτική Ομάδα των Οικολογικών Ροδιακών.

Pin It on Pinterest