Στάθης Κουσουρνάς: “Ο Δήμος Ρόδου δεν διαθέτει χώρο προσωρινής κράτησης παρανόμων μεταναστών”

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας και στο αίτημα που διατυπώνετε, σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ρόδου δεν διαθέτει χώρο προσωρινής κράτησης παρανόμων μεταναστών, εξάλλου δεσμευόμαστε με την υπ’ αρ. 633/17-10-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία «εκφράζει την αντίθεση του για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας παρανόμων μεταναστών στο νησί …» και την οποία σας επισυνάπτουμε.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ

Pin It on Pinterest