Δημήτρης Γάκης στη Βουλή: «Επενδύσεις στη Νησιωτική Ελλάδα για να μένουν οι νέοι στον τόπο τους»

Το link της ομιλίας του Δημήτρη Γάκη στη Βουλή: https://youtu.be/HmqR_Gfe9Rc

Τη σημασία του νέου αναπτυξιακού νόμου στην παραγωγική ανασυγκρότηση των Ελληνικών Περιφερειών και τις προοπτικές που διανοίγονται στις ακριτικές περιφέρειες της χώρας με τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τόνισε στην ομιλία του στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης.

Την Επιτροπή ενημέρωσε για τον νέο αναπτυξιακό νόμο και τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται μέσα από τα κίνητρα του στις περιφέρειες της χώρας, ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Θεολόγος Λαμπριανίδης.

 

Τα κύρια σημεία της ομιλίας του βουλευτή Δωδεκανήσου:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): «Η σημερινή συνεδρίαση έχει διπλό στόχο. Από τη μια είναι να ενημερωθεί η Επιτροπή για τις προβλέψεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο και ειδικότερα, για τα αναπτυξιακά σχέδια μείζονος μεγέθους αλλά και για τις ειδικές διατάξεις που αφορούν τις ενισχύσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές στην Περιφέρεια. Από την άλλη, να συζητήσουμε για το πως υλοποιείται το σχέδιο μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση των ελληνικών περιφερειών, με τη χρήση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων που σκοπό έχουν να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμα βιώσιμες οικονομικές συνθήκες και δομές, όπου χρειάζεται, κυρίως για την στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους.

Ο αναπτυξιακός νόμος με τα κίνητρα που δίνει, ιδιαίτερα για στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις, μαζί με τα έργα του ΕΣΠΑ και τη δημιουργία μιας νέας αναπτυξιακής τράπεζας που θα ενσωματώσει στοχευμένα επενδυτικά εργαλεία και προγράμματα, μπορούν, και είμαι σίγουρος ότι θα δώσουν, την αναγκαία ώθηση στην οικονομία, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, για τον παραγωγικό μετασχηματισμό που έχει ανάγκη, σήμερα, η χώρα μας.

Τέλος, θα ήθελα να θέσω στη συζήτησή μας, ένα ειδικό θέμα περιφερειακής ανάπτυξης που αφορά τις λιγότερο ευνοημένες νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Για μια χωρική ανάπτυξη που να λαμβάνει υπόψη, εκτός από τα γεωμορφολογικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά, τις σύνθετες ανάγκες που προκαλεί η περιορισμένη γεωγραφική παραγωγική βάση, την πραγματικότητα της τοπικής οικονομίας που απαιτεί συνέργειες, όπως για παράδειγμα με τον τουρισμό και ταυτόχρονα, ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης που να απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις της ευαίσθητης νησιωτικής χώρας: Από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη προστασίας των οικοσυστημάτων, μέχρι την ένταξη της σύγχρονης τεχνολογίας σε όλες τις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

Η πρότασή μας για ένα νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα στα νησιά:

Η δημιουργία ενός ειδικού πολυδιάστατου αναπτυξιακού σχεδίου για τις νησιωτικές περιοχές, θα διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα αρμόδια Υπουργεία για την υλοποίηση του και θα κινητοποιήσει δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς πόρους ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε νησιού ξεχωριστά, με στοχευμένα προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία. Έτσι, στο σύνολό τους, η επίδρασή των έργων αυτών στις τοπικές οικονομίες αναμένεται να είναι πολλαπλάσια, συμβάλλοντας παράλληλα, με τη σαφήνεια των στόχων, τα κριτήρια αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, στην ποιότητα της διακυβέρνησης.

Αυτό το νησιωτικό «project» δεν θα είναι απλά ένα ακόμη αναπτυξιακό πρόγραμμα, αλλά ένα άλλο πρόγραμμα. Δεν θα ανταγωνίζεται τα άλλα προγράμματα, αλλά θα παρεμβαίνει εκεί όπου αυτά, λόγω των ειδικών χωρικών χαρακτηριστικών δεν μπορούν να ανταποκρίνονται κατάλληλα, όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα μικρά ενεργειακά σχέδια, τα εξειδικευμένα έργα υποδομής κ.λπ. Τέτοια παραδείγματα παρουσιάζονται έντονα, κυρίως, στα μικρά νησιά, τα οποία αντιμετωπίζουν σύνθετα αναπτυξιακά και οικονομικά προβλήματα λόγω της χωρικής ιδιαιτερότητας τους».

Στη διάρκεια της συνεδρίασης, ο κ. Λαμπριανίδης ενημέρωσε τους βουλευτές για την πορεία υλοποίησης του αναπτυξιακού νόμου, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι: «Στα δύο χρόνια λειτουργίας του νέου αναπτυξιακού νόμου έχουμε 1.577 επενδυτικά σχέδια που θα δημιουργήσουν περίπου 12.800 νέες θέσεις εργασίας μέσα από ένα προϋπολογισμό ύψους 4,7 δισ. ευρώ». Στόχος είναι κυρίως να επιχορηγηθούν οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με «ζεστό χρήμα». Τέλος ο κ. Λαμπριανίδης, χαρακτήρισε τεράστιο το ζήτημα των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, ενώ επισήμανε ότι, ως προς τον αριθμό των επενδυτικών σχεδίων, το μεγαλύτερο μερίδιο καταλαμβάνουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που είναι της τάξεως του 35%, ενώ το 31% αφορούν τον αγροδιατροφικό κλάδο.