Από 10 έως 25 Φεβρουαρίου η δήλωση συμμετοχής των υποψηφίων για τις πανελλήνιες εξετάσεις

Οι 15 απαντήσεις σε κοινά ερωτήματα

Από τις 10 έως και τις 25 Φεβρουαρίου οι τελειόφοιτοι και απόφοιτοι των Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών, Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδες Α και Β) που επιθυμούν να πάρουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις θα πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση δήλωση συμμετοχής.

Επίσης το ίδιο διάστημα καλούνται και οι μαθητές που επιθυμούν να αποκτήσουν ενδοσχολικό απολυτήριο, χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις να κάνουν τη σχετική δήλωση. Υπενθυμίζουμε ότι για ακόμη μια φορά αναφέρεται σε έγγραφο του υπουργείου ότι οι σχολές της αστυνομίας δεν θα δεχθούν υποψηφίους, ενώ για την κατηγορία του 10% δικαίωμα αίτησης έχουν μόνο οι απόφοιτοι του 2013.

Διαβάστε τις απαντήσεις σε 15 ερωτήσεις σχετικά με τη δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις…

1. Πότε πρέπει να υποβληθεί η αίτηση;

Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποβάλλουν αίτηση – δήλωση από 10 Φεβρουαρίου μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2014.

2. Πού κατατίθεται η σχετική αίτηση;

Η αίτηση κατατίθεται από τον ίδιο το μαθητή ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο λύκειο που φοιτά ή στο λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του λύκειο, αν πρόκειται για απόφοιτο.

3. Ποια είναι η διαδικασία για τους μαθητές

Ο υποψήφιος επιλέγει και συμπληρώνει χειρόγραφα την ανάλογη αίτηση – δήλωση και στη συνέχεια την υποβάλλει στο λύκειο για ηλεκτρονική καταχώριση ο ίδιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο λύκειο που φοιτά ή στο λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του λύκειο, αν πρόκειται για απόφοιτο.

4. Τι θα συμπληρώσω στην αίτηση-δήλωση;

– Μαθητής ημερησίου ή εσπερινού ΓΕΛ ή ΣΜΕΑΕ για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ.

Α) Το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας, στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά.

Β) Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», εφόσον επιθυμούν να το εξεταστούν πανελλαδικά (βλ. ΚΕΦ 3ο, παρ 2).

Γ) Τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική), που επιθυμούν να εξεταστούν πανελλαδικά.

Δ) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές (δεν έχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψήφιοι των εσπερινών ΓΕΛ).

Ε) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

ΣΤ) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ.

Προσοχή: Η δήλωση για το Δ), Ε), ΣΤ) δεν είναι δεσμευτική

– Απόφοιτοι λυκείου ή απόφοιτοι ή μαθητές ξένου ή μειονοτικού σχολείου συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ

Α) Το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας, στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά.

Β) Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», εφόσον επιθυμούν να το εξεταστούν πανελλαδικά (βλ. ΚΕΦ 3ο , παρ 2).

Γ) Τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική), που επιθυμούν να εξεταστούν πανελλαδικά.

Δ) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές/Αστυνομικές* Σχολές (δεν έχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΓΕΛ).

*Η επιλογή αυτή αφορά μόνο Αστυνομικούς (ΟΧΙ ιδιώτες) για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

Ε) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

ΣΤ) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ.

Ζ) Αν θα εξεταστούν στα μαθήματα της Γ΄ ημερήσιου ή Δ΄ εσπερινού ΓΕΛ, καθώς και την κατεύθυνση στα μαθήματα της οποίας θα εξεταστούν πανελλαδικά.

Η δήλωση για το Δ), Ε), ΣΤ) δεν είναι δεσμευτική.

– Μαθητής ημερησίου ή εσπερινού ΕΠΑΛ Β΄ συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις

Α) Το μάθημα γενικής παιδείας, στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά (βλ.ΚΕΦ.3).

Β) Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», εφόσον επιθυμούν να το εξεταστούν πανελλαδικά (βλ.ΚΕΦ.3).

Γ) Τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική), που επιθυμούν να εξεταστούν πανελλαδικά.

Δ) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές (δεν έχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψήφιοι των εσπερινών ΕΠΑΛ).

Ε) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

ΣΤ) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ.

Ζ) Ότι θα εξεταστούν στα μαθήματα της Β΄ ομάδας ημερήσιου ή εσπερινού ΕΠΑΛ και την ειδικότητα στα 2 μαθήματα της οποίας θα εξεταστούν πανελλαδικά.

Η δήλωση για το Δ), Ε), ΣΤ) δεν είναι δεσμευτική.

– Μαθητής ημερησίου ή εσπερινού ΕΠΑΛ Α΄ συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις

α) Τα ειδικά μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι που προτίθενται να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο σχολές ή τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα.

β) Αν είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές (υποψήφιοι ημερησίων ΕΠΑΛ) ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ).

γ) 
Την ειδικότητα του τομέα με την οποία θα είναι υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι των ημερησίων ΕΠΑΛ επιλέγουν την ειδικότητα στα δύο μαθήματα της οποίας θα εξεταστούν και οι υποψήφιοι των εσπερινών ΕΠΑΛ, την ειδικότητα του τομέα αποφοίτησής τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι ο τομέας που δηλώνουν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη ομάδα σχολών ή τμημάτων του μηχανογραφικού δελτίου.

5. Είμαι απόφοιτος προηγούμενων ετών και θα πάρω μέρος ξανά στις πανελλήνιες. Εκτός από την αίτηση τι άλλο πρέπει να προσκομίσω;

– Επικυρωµένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους ή ισότιµου τίτλου άλλου σχολείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

– Την πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης που έχουν αποκτήσει στην αµέσως προηγούµενη εξέτασή τους. Αν δεν έχουν βεβαίωση πρόσβασης τότε υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία δηλώνουν ότι δεν είναι κάτοχοι της ανωτέρω βεβαίωσης.

6. Είμαι απόφοιτος του 2013 και θέλω να διεκδικήσω μια θέση για το 10% χωρίς νέα εξέταση. Πρέπει να καταθέσω και εγώ αίτηση στο σχολείο;

Οι απόφοιτοι του 2013 που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% δεν χρειάζεται καθόλου να υποβάλουν αίτηση-δήλωση, αλλά απευθείας να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο, ακολουθώντας μόνο τις διαδικασίες για το μηχανογραφικό δελτίο μετά τον Απρίλιο (απόκτηση password και δικαιολογητικά για τυχόν υπαγωγή σε ειδικές περιπτώσεις).

Για τους απόφοιτους του 2013 που θα διεκδικήσουν μια θέση με την κατηγορία του 10% στα ΤΕΦΑΑ υπάρχει μια αλλαγή. Όπως αναφέρει το έγγραφο του υπουργείου ο υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ δεν υποβάλλεται ξανά ούτε στην υγειονομική εξέταση ούτε εξετάζεται στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, σε αντίθεση με αυτά που ίσχυαν ως πέρυσι.

7. Είμαι απόφοιτος του 2013 των ΕΠΑΛ ομάδα Α ( 4 μαθήματα). Μπορώ να διεκδικήσω μια θέση χωρίς να εξεταστώ πανελλαδικά με το 10% όπως και οι απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου;

Από φέτος μπορούν και οι απόφοιτοι του 2013 των ΕΠΑΛ ομάδα Α να διεκδικήσουν μια θέση με την κατηγορία του 10%.

Όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑΣ Α΄ έτους 2013 και επιθυμούν να συμμετέχουν για το 10% των θέσεων εισακτέων διατηρώντας τη βαθμολογία τους, ΔΕΝ υποβάλλουν αίτηση-δήλωση, αλλά μόνο μηχανογραφικό δελτίο.

Για τις στρατιωτικές σχολές θα πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση σε αυτές όταν δοθούν στη δημοσιότητα οι σχετικές προκηρύξεις.

8. Θα πάρω κάποιο αντίγραφο μετά την κατάθεση;

Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση στο πρόγραμμα «ΝΕΣΤΩΡ» εκτυπώνονται δύο αντίγραφα. Ο υποψήφιος ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, υπογράφει και στα δύο αντίγραφα και παραλαμβάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο λύκειο κατάθεσης.

9. Αν δηλώσω ότι θα είμαι υποψήφιος στις στρατιωτικές σχολές και το μετανιώσω ή το αντίθετο; Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση;

Όπως αναφέρεται στις οδηγίες που απέστειλε το υπουργείο Παιδείας δεν είναι δεσμευτική η δήλωση ότι θα είναι κάποιος υποψήφιος για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, Τα ΤΕΦΑΑ. Δηλαδή αν κάποιος δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος και τελικά δεν το επιθυμεί δεν έχει κανένα πρόβλημα, ούτε επίπτωση.

Επίσης αν τελικά ένας μαθητής δεν δηλώσει στην αίτηση ότι θα είναι υποψήφιος για τις στρατιωτικές σχολές ή ΤΕΦΑΑ ή Εμπορικό Ναυτικό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει μια θέση αν αργότερα το μετανιώσει. Όπως αναφέρει η εγκύκλιος υποψήφιος που, αν και στην αίτηση-δήλωση δεν δήλωσε επιθυμία για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές και Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού, μπορεί τελικά να είναι υποψήφιος γι’ αυτές, αρκεί να ακολουθήσει τη διαδικασία που ορίζεται στις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων υπουργείων.

Ανάλογα, υποψήφιος που, αν και στην αίτηση-δήλωση δεν δήλωσε επιθυμία για τα ΤΕΦΑΑ, μπορεί τελικά να είναι υποψήφιος γι αυτά, αρκεί να υποβάλει σχετική αίτηση και δικαιολογητικά στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας.

10. Αν δεν δηλώσω ότι θα εξεταστώ σε ειδικό μάθημα μπορώ να πάρω μέρος στην εξέταση του ειδικού μαθήματος;

Αν κάποιος δεν δηλώσει στην αίτηση του Φεβρουαρίου ότι θα εξεταστεί σε ειδικό μάθημα, δεν θα μπορέσει να εξεταστεί σε αυτό

11. Αν δηλώσω ότι θα εξεταστώ στα αγγλικά και δεν πάω στις εξετάσεις του μαθήματος θα χάσω μόρια;

Ο μαθητής που δήλωσε ότι θα εξεταστεί σε ειδικό μάθημα, πχ στα αγγλικά και τελικά δεν εξεταστεί δεν έχει καμία επίπτωση στη βαθμολογία του, όσον αφορά τα υπόλοιπα 6 ή 7 μαθήματα. Απλά δεν θα μπορέσει να δηλώσει τμήματα που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα .

12. Ποιες σχολές δεν θα δεχθούν τελικά υποψηφίους;

– Οι Αστυνομικές Σχολές (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ): Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυφυλάκων δεν θα υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο του 2014.

– Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) θα δεχτεί υποψηφίους (ήδη υπηρετούντες Αστυνομικούς) των πανελλαδικών εξετάσεων του 2014.

– Η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) θα δεχτεί υποψηφίους (που είναι ήδη Πυροσβέστες) των πανελλαδικών εξετάσεων του 2014.

– Όσον αφορά στις Στρατιωτικές Σχολές, για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 δεν θα δεχθούν εισακτέους η Στρατιωτική Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) καθώς και το τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων. Άρα οι δύο ανωτέρω σχολές δεν θα υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο του 2014.

– Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές (ΜΟΝΟ για ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ), τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.

13. Θα εξεταστώ προφορικά λόγω δυσλεξίας. Μέχρι πότε πρέπει να καταθέσω τη σχετική γνωμάτευση;

Α) Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο λύκειό τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης – δήλωσης, δηλαδή μέχρι 25 Φεβρουαρίου.

Β) Οι απόφοιτοι που θα υποβάλουν αίτηση – δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα πρέπει μαζί με την αίτηση – δήλωση να καταθέσουν και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω προθεσμία (μετά την 25 Φεβρουαρίου) δεν γίνονται δεκτά, εκτός και αν πρόκειται για έκτακτους και επιγενόμενους λόγους (π.χ. σπάσιμο χεριού ή προσωρινή αναπηρία των άνω άκρων από γεγονός που μεσολάβησε μετά τη λήξη της προθεσμίας).

14. Είμαι απόφοιτος του 2013 και ενώ δήλωσα ότι θα πάρω μέρος στις πανελλαδικές δίνοντας ξανά εξετάσεις το μετάνιωσα και επιθυμώ να διεκδικήσω μια θέση με το 10%. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

Υπάρχουν δύο λύσεις σε αυτό το πρόβλημα:

1. Αν κάποιος απόφοιτος του 2013 το μετάνιωσε και επιθυμεί να είναι υποψήφιος για το 10% των θέσεων μπορεί να ανακαλέσει στο σύνολό της την αίτηση συμμετοχής το αργότερο 20 ημέρες τουλάχιστον πριν την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, οπότε και του επιστρέφεται η βεβαίωση πρόσβασης.

2. Η βεβαίωση πρόσβασης επιστρέφεται επίσης στον απόφοιτο εφόσον δεν πάρει μέρος στην εξέταση κανενός από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

15. Δήλωσα ότι θα πάρω μέρος στις πανελλαδικές αλλά μου προέκυψε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και μπορώ να ενταχθώ στην κατηγορία του 5%. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση;

Εφόσον εντωμεταξύ κάποιος μαθητής θα έχει αποκτήσει από τις επταμελείς επιτροπές του Ν.3794/2009 πιστοποιητικό διαπίστωσης μιας από τις σοβαρές παθήσεις του 5% ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις και εφόσον βέβαια επιθυμεί να μην συμμετάσχει στις πανελλαδικές και να αποκτήσει το ενδοσχολικό απολυτήριο, μπορεί να ανακαλέσει στο σύνολό της την αίτηση-δήλωση το αργότερο 20 ημέρες πριν την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων.

Σ’ αυτήν την περίπτωση, εφόσον ο μαθητής δεν έχει ακόμα πιστοποιητικό από την επταμελή επιτροπή για το 5%, υποβάλλει 10-25 Φεβρουαρίου αίτηση-δήλωση για πανελλαδικές εξετάσεις. Μόλις αποκτήσει το πιστοποιητικό για το 5%, υποβάλλει στο διευθυντή του λυκείου του το υπόδειγμα «Αίτηση-Υπέυθυνη Δήλωση για ενδοσχολικό απολυτήριο 2014», προσθέτοντας στο κείμενο του υποδείγματος τη φράση «Παράλληλα ανακαλώ την αρχική αίτηση-δήλωση για πανελλαδικές εξετάσεις» και επιστρέφει στο διευθυντή του λυκείου το αντίγραφο της αρχικής αίτησης-δήλωσης για πανελλαδικές εξετάσεις.

Επίσης, όσοι μαθητές της Γ΄ ημερήσιων ΓΕΛ έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67%, πιστοποιημένη από Υγειονομική Επιτροπή, μπορούν το αργότερο μέχρι και 10 ημέρες πριν τη λήξη του Β΄ τετραμήνου να ανακαλέσουν την αίτηση-δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά στο λύκειό τους (άρθρο 36 του ΠΔ.60/2006). Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παραπάνω διαδικασία ανάκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.

Επιμέλεια: Καλόγηρος Βασίλειος
πηγή: newsbeast.gr

 

Pin It on Pinterest