Διεπιστημονική συνάντηση απο το Παράρτημα Δωδεκανήσου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Το Παράρτημα Δωδεκανήσου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Δωδεκανήσου διοργανώνουν από κοινού διεπιστημονική συνάντηση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΓΕΛ Ρόδου (Βενετόκλειο) την Κυριακή 8/2 στις 18:00.
Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό και ιδιαίτερα στους μαθητές των σχολείων του νησιού.

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν είναι κατά σειρά

«Μια περιπλάνηση στα Μαθηματικά και τη Φιλοσοφία με αφορμή τον Αριστοτέλη»
/>…Παναγιώτη Αθανασόπουλο, φιλόλογο και Κώστα Μαλλιάκα, μαθηματικό.

Οι εισηγητές με αφορμή τον ορισμό της ηθικής αρετής στο Β΄ βιβλίο των «Ηθικών Νικομαχείων» του Αριστοτέλη, επιχειρούν στην εργασία τους αυτή μια διαθεματική προσέγγιση : εξετάζουν την έννοια της «μεσότητας» όχι μόνο ως όρο της αριστοτελικής ηθικής, αλλά και ως μαθηματική έννοια. Αναλύουν τις διαχρονικά επίκαιρες απόψεις του Σταγειρίτη φιλοσόφου σχετικά με το περιεχόμενο της ηθικής αρετής, αλλά και αναφέρουν την επίδραση της αριστοτελικής φιλοσοφίας στη δομή των μαθηματικών θεωριών και ιδιαίτερα της Γεωμετρίας, μέσα από τα «Στοιχεία» του Ευκλείδη και τα έργα του Ήρωνα. Ασχολούνται με τους τρόπους που ο Αριστοτέλης προτείνει την κατάκτηση της ηθικής αρετής, αλλά και με το πώς ερμήνευσε ένα από τα πιο διάσημα παράδοξα του Ζήνωνα, το παράδοξο της διχοτομίας. Στόχος της εργασίας τους είναι να μας περιπλανήσουν στους γοητευτικούς και συγγενείς κόσμους της φιλοσοφίας και των μαθηματικών, αλλά και να αναδείξουν τη δυναμική της διεπιστημονικής και διαθεματικής προσέγγισης.

«Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα Μαθηματικά»
Με εισηγητές τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς Βαλσάμου Άννα, μαθηματικό και Γαμβρέλλη Αργύρη, μαθηματικό.

Από τους εισηγητές παρουσιάζεται η δράση μιας εξ’ αποστάσεως (ασύγχρονης) πρόσθετης διδακτικής υποστήριξης μαθητών της Α Λυκείου στα Μαθηματικά. Υλοποιήθηκε την σχολική περίοδο 2013-2014 με χρήση της πλατφόρμας Moodle και εφαρμογών του λογισμικού Geogebra. Οι στόχοι της δράσης ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού, να αποκτήσουν σχετική αυτονομία στη χρήση του ώστε να αξιοποιήσουν υπάρχουσες εφαρμογές στην κατανόηση της διδακτέας ύλης και να υλοποιήσουν δικές τους κατασκευές για την περαιτέρω διερεύνηση μαθηματικών προβλημάτων.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Pin It on Pinterest

Share This