Διαβάσεις Πεζών στην Ρόδου – Αεροδρομίου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, ενημερώνει το κοινό, πως στα πλαίσια υλοποιήσεως του έργου : «Έπαναδιαγράμμιση Οδοστρώματος Εθνικού Οδικού Δικτύου και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Ρόδου», θα εκτελεστούν εργασίες επαναδιαγραμμίσεως οδοστρώματος επίτης επί της Επαρχιακής Οδού Ρόδου – Παραδεισίου, από το 4 χλμ (μετά τα όρια του σχεδίου πόλεως Ρόδου) έως και το 16 χλμ (μετά τα όρια του οικισμού Παραδεισίου), με προσωρινή στένωση και σε μεμονωμένες περιπτώσεις πολύ μικρού πλάτους οδοστρώματος προσωρινή κατάληψη λωρίδας για συνολικό μήκος περί των 50m ώστε να επαναδιαγραμμιστούν οι εγκάρσιες και ειδικές διαγραμμίσεις (διαβάσεις πεζών, γραμμές διακοπής πορείας, βέλη επιλογής λωρίδας, διαγράμμισης επιφανείας αποκλεισμού “zζέβρες” κ.λπ.), κατά το χρονικό διάστημα από 18/11/2020 έως και 27/11/2020, για τις ώρες από 07:00 έως 19:00

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ