Πρόγραμμα διάθεσης τροφίμων σε απόρους από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

H Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επιδιώκοντας τη βέλτιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών των πολιτών συντονίζει, ως επικεφαλής εταίρος των Κοινωνικών Συμπράξεων του Νομού Κυκλάδων και του Νομού Δωδεκανήσου για τις Περιφερειακές Ενότητες Καλύμνου & Καρπάθου την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Επιπλέον, συμμετέχει ως εταίρος στις Κοινωνικές Συμπράξεις Ρόδου και Κω με επικεφαλής τους  Δήμους Ρόδου και Κω.

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη διάθεση τροφίμων σε άπορους και στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, καλούνται οι δυνητικά ωφελούμενοι που κατοικούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να υποβάλουν Αιτήσεις Υπαγωγής για λήψη των προβλεπόμενων παροχών.

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):

 • 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο
 • 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι
 • Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
 • Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαζευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας

Περιουσιακά κριτήρια:

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.

β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων:  Έως τις 05.08.2015

Τρόπος υποβολής αιτήσεων:

Οι δυνητικά ωφελούμενοι του προγράμματος θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

 • είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)
 • είτε μέσω των Εταίρων  της Κοινωνικής Σύμπραξης
 • Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.

Για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω των Εταίρων της σύμπραξης, οι δυνητικά ωφελούμενοι πρέπει να έχουν αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών:

 • Ταυτότητες ή διαβατήρια και άδειες διαμονής όλων των μελών της οικογένειας
 • Ε1 2015 (φορολογικού έτους 2014)
 • Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ έτους 2014 (για όσα μέλη της οικογένειας έχουν στην κατοχή τους ακίνητα)
 • ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας
 • ΑΦΜ όλων των μελών της οικογένειας

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Τα δηλούμενα στοιχεία υπόκεινται σε ηλεκτρονική διασταύρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,

Ηλίας  Γ. Ζωγραφίδης

Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας

Χαρίκλεια Ε. Γιασιράνη,

Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος σε θέματα Εθελοντισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται  για την υποβολή των αιτήσεών τους στα παρακάτω σημεία υποστήριξης. Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
1. Δημοτική Ενότητα Χώρας Άνδρου (Κτήριο Δημαρχείου) 22823-60223

22823-60240

2. Δημοτική Ενότητα Κορθίου, Όρμος Κορθίου, Άνδρος 22823-60320

22823-60326

3. Δημοτική Ενότητα Υδρούσας, Μπάτσι Άνδρου 22820-41343
4. Δημοτική Ενότητα Υδρούσας, Γαύριο Άνδρου 22823-60117

22823-60118

ΑΝΑΦΗ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ 22860-61390
ΘΗΡΑ
1. ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ, Γραφείο ΚΕΠ, Φηρά Θήρας 22863-60123

22863-60125

22863-60126

2. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΗΡΑΣ, ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ, Φηρά Θήρας 22860-25920
ΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ, Γραφείο ΚΕΠ 22863-60400
ΣΙΚΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ, Γραφείο ΚΕΠ 22860-51196
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ, Γραφείο ΚΕΠ 22860-41285
ΚΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ, Γραφείο ΚΕΠ, Πλατεία Ιουλίδας Κέας 22880-21150
ΚΥΘΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ, Χώρα Κύθνου 22813-61101

22813-61102

ΚΙΜΩΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ

22870-51218
ΜΗΛΟΣ
1. Επαρχείο Μήλου 2287361201

2287361229

2. ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 22873-60115

22873-60100

22870-22894

ΣΕΡΙΦΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ, Χώρα Σερίφου 22810-52311

22810-51210

ΣΙΦΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ, Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας 22843-60322

22843-60320

22843-60328

22843-60326

ΜΥΚΟΝΟΣ
1. ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, Δημαρχείο, Γιαλός Μυκόνου 22890-22201
2. ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, Κτήριο Μαύρου 22890-24036
ΑΜΟΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 22853-60216

22853-60201

ΝΑΞΟΣ
1. Επαρχείο Νάξου 22853-61441

22853-61444

22853-61451

2. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

Γραφείο Ιεράς Μητρόπολης Παροναξίας, Νάξος

22850-22233
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 22840-61570, 61753

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΑΡΟΣ
1. Επαρχείο Πάρου 2284361201

2284021249

2. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ, Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Μέριμνας

Παροικία Πάρου

22843-60155
3. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

Γραφείο Ιερού Προσκυνήματος Εκατονταπυλιανής, Πάρος

22840-24807
ΣΥΡΟΣ
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων, Πάροδος Σάκη Καράγιωργα Ερμούπολη Σύρος

2281083656

2281082468

2. ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Κ. Μαρούλη και Μαυρομουστάκη 9, κτήριο Κ.Α.Π.Η., Σύρος

22810-81001
3. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΡΟΥ

Γεωργίου Παπανδρέου 15, Ερμούπολη, Σύρος

22810-84782
4. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ

Βαφιαδάκη 2, Μητροπολιτικό Μέγαρο (απέναντι από τα τον Αγ. Νικόλαο)

22810-82582
5. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ, Βαφιαδάκη 2, Μητροπολιτικό Μέγαρο (απέναντι από τα τον Αγ. Νικόλαο) 22810-82815

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΤΗΝΟΣ
1. Επαρχείο Τήνου 22833-61200

22833-61243

2. ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
α. ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Τήνου – Χώρα Τήνου 2283360300
β. ΚΕΠ Τοπικής Ενότητας Πανόρμου – Πύργος Τήνου 2283031302
γ. Δημοτική Ενότητα Εξωμβούργου – Ξινάρα Τήνου 22833-60221/60124