Διαμαρτυρία με συλλογή υπογραφών από το Σωματείο Εστιατόρων Ρόδου

Στις 10 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 Συνεδρίασε το ΔΣ του Σωματείου των Εστιατόρων
Νήσου Ρόδου «Η Πρωτοπορία» και έλαβε απόφαση στα πλαίσια των
κινητοποιήσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών
Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), αναφορικά με τα μέτρα τα οποία έλαβε η πολιτεία και
επέβαλε στον κλάδο της εστίασης.
Με απόφαση που ελήφθη με αυξημένη πλειοψηφία αποφάσισε τα κάτωθι:
Την 16η Νοεμβρίου του 2021 μπροστά στο κτήριο του Ευαγγελισμού θα
πραγματοποιηθεί διαμαρτυρία μέσω της συλλογής υπογραφών Δυσαρέσκειας από
πολίτες και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων Εστίασης οι οποίες θα αποσταλούν στην ΠΟΕΣΕ
με σκοπό να παραδοθούν στον Πρωθυπουργό εις ένδειξη διαμαρτυρίας ως προς τα
μέτρα, αλλά συνάμα και ως μήνυμα υποστήριξης στα αντισταθμίστηκα μέτρα
στήριξης του κλάδου που προτείνει η ομοσπονδία.
Καλούμε όλους τους πολίτες και τους επιχειρηματίες των εστιατορικών και
συναφών επαγγελμάτων που δραστηριοποιούνται στο νησί της Ρόδου να
παρευρεθούν και να υποστηρίξουν τη προσπάθεια του Σωματείου αλλά και της
Ομοσπονδίας στην προσπάθεια αντιστάθμισης των μέτρων που εξαγγέλθηκαν.
Η εστίαση αποτελεί Βασικό πυλώνα της οικονομίας του κράτους, τον μεγαλύτερο
αντιπρόσωπο των μεσαίων, μικρομεσαίων, μικρών επιχειρήσεων που αποτελούν
την οικονομική ραχοκοκαλιά της χώρας και απαιτεί την αντιμετώπιση που της
αναλογεί.
Η προσπάθεια αφανισμού της εστίασης μέσω μέτρων που δεν αποτελούν μέρος
των αρμοδιοτήτων της δεν θα περάσει.

Ο Πρόεδρος ο Γραμματέας
Κλούβας Ιωάννης Ζουρούδης Σταύρος

Pin It on Pinterest

Share This