Διαμαρτυρία του Δήμου Ρόδου για τα Τουριστικά Λεωφορεία ανοιχτού τύπου και τις παράνομες στάσεις

Με ιδιαίτερα έντονο ύφος και με ευθείες αναφορές για σκοπιμότητες υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων , οι οποίες μπορεί και να ενέχουν ποινικές ευθύνες, ο δήμαρχος Ρόδου Στάθης Κουσουρνάς διαμαρτύρεται με επιστολή του προς το προαναφερθέν υπουργείο και το υπουργείο Τουρισμού για το θέμα των ανοικτών λεωφορείων. 
Σημειώνεται ότι η επιστολή κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

 Σας κοινοποιούμε το παραπάνω σχετικό Υπόμνημα αναφορικά με παράνομες στάσεις στη Ρόδο ειδικών λεωφορείων ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων.

Επί του θέματος έχουν γίνει οι δέουσες ενέργειες εκ μέρους του Δήμου Ρόδου, επί των οποίων όμως υφίσταται προκλητικά απαράδεκτη, προσβλητικότατη και ελεγκτέα συμπεριφορά αδράνειας και παράλειψης εκ μέρους των υπηρεσιών σας, παρά το εξαιρετικά σοβαρό και επείγον του θέματος.

 Κατόπιν αυτών προς ενημέρωση για τα υπηρεσιακά όργανα που χρεωθούν προς ενέργεια το παρόν και δεν έχουν γνώση του θέματος, αλλά και εφόσον δεν βρέθηκε ακόμη ο φάκελος, όπως προσφάτως σε τηλεφωνική από τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, γνωστοποιήθηκε:

 1) Επανερχόμαστε στο αρ. πρωτ. 2/35220/5-4-2013 έγγραφό μας προς τα Υπουργεία Τουρισμού και Ανάπτυξης, το οποίο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού 12726/27-9-2011 (ΦΕΚ Β’ 2190/30-11-2011), στην αποκλειστική δικαιοδοσία του οικείου Ο.Τ.Α περιήλθε η αρμοδιότητα του καθορισμού της αφετηρίας και των στάσεων σε σημεία  μόνον τουριστικού, αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος, των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων.

Η παραπάνω διοικητική πράξη συνιστά όρο (σύνθετη διοικητική ενέργεια) της τελικής πράξης έγκρισης ειδικής διαδρομής των παραπάνω οχημάτων, που με εισήγηση των υπηρεσιών σας εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργείων Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 τη ΚΥΑ 22212 Τουριστικής Ανάπτυξης – Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β 2267/5-11-2008).

Η ανωτέρω ΚΥΑ 12726/27-9-2011 (ΦΕΚ Β 2190/30-11-2011), αποκατέστησε μερικώς το απαράδεκτο και αντισυνταγματικό (άρθρο 102 παρ. 1 Σ) φαινόμενο άσχετες κεντρικές υπηρεσίες της διοίκησης, να εισηγούνται καθοριστικά και να αποφαίνονται κεντρικά όργανα για την έγκριση και θέση σε κυκλοφορία – σε πόλεις με ήδη βαρύ κυκλοφοριακό φορτίο – οχημάτων τεράστιου όγκου και αργής κίνησης του παραπάνω τύπου, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα, για τα οποία ωστόσο επιδεικνύεται προκλητική αδιαφορία.

Όπως είναι γνωστό, ύστερα από αιτιολογημένη μελέτη-εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, με την υπ’αρ. 240/27-4-2012 απόφαση του, ανακαθόρισε τις στάσεις που χορηγήθηκαν ατάκτως, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα, σε δύο επιχειρήσεις που έχουν σε κυκλοφορία δύο (2) αντίστοιχα οχήματα. Συνεπώς αντιστοίχως λόγω τροποποίησης επί μέρους όρου – μερικής πράξης θα έπρεπε ήδη να έχουν αναγκαστικώς τροποποιηθεί οι υπ’αρ. 9663/13-7-2011 και  9665/13-7-2011 πράξεις έγκρισης των ειδικών διαδρομών των παραπάνω δύο (2) επιχειρήσεων, αφού διαφορετικά είναι άκυρες και έωλες, αφού έχει τροποποιηθεί ουσιώδης όρος αυτών και μάλιστα για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους που έχουν σχέση με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Είναι γνωστό π.χ. ότι η στάση στον Εμπορικό Λιμένα Ρόδου, σε θέση ΛΙΑΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ κυκλοφοριακά, έχει μεταβληθεί σε θέση αφετηρίας για την φόρτωση επιβατών κρουαζιερόπλοιων σταματώντας επί αρκετή ώρα την κυκλοφορία, ενώ και λοιπές στάσεις είναι σε ακατάλληλες θέσεις και δημιουργούν το φαινόμενο εκτέλεσης δημόσιας συγκοινωνίας.

 Παρά ταύτα μέχρι σήμερα ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΩΣ δεν έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω τροποποίηση, δείχνοντας, αντικειμενικά τουλάχιστον την εντύπωση, ότι υπηρεσιακοί παράγοντες παραβαίνουν τα καθήκοντα τους συνεργώντας σε διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών (άρθρο 290 Π.Κ.). Συγκεκριμένα παρά τις επανειλημμένες τηλεφωνικές επαφές τόσο με το Υπουργείο Τουρισμού, όσο και με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και παρά τις διαβεβαιώσεις ότι έχει υπογραφεί η τροποποίηση των παραπάνω αποφάσεων, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθυστερεί αδικαιολόγητα πάνω από έξι (6) μήνες 9 (σημείωση: πλέον πάνω από ένα έτος) η υπογραφή από τον Υπουργό Ανάπτυξης (σημείωση πλέον από τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων), δίνοντας την εντύπωση ότι κρύβονται σκοπιμότητες.

Περαιτέρω χωρίς ο Δήμος Ρόδου να έχει προβεί, ως πλέον κατά χρόνο αρμόδιο όργανο, σε έκδοση της πράξης καθορισμού αφετηρίας και στάσεων σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ 12726/27-9-2011, επισπεύδεται με την τουλάχιστον ανοχή αν όχι υποστήριξη της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού η έκδοση άλλων δύο (2) αδειών κυκλοφορίας, επίσης στην πόλη της Ρόδου και μάλιστα στις ίδιες διαδρομές των ήδη κυκλοφορούντων δύο λεωφορείων, δημιουργώντας πλέον το ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΕΛΜΑ στην πόλη, ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ, με ευθεία πρόθεση δηλαδή ότι διαταράσσεται κατάφωρα πλέον η ασφάλεια της συγκοινωνίας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης (άρθρο 290 Π.Κ.).

Επισημαίνεται για άλλη μια φορά ότι η ανωτέρω επίσπευση των ενεργειών έκδοσης άλλων δύο (2) αδειών κυκλοφορίας στις ίδιες διαδρομές της πόλης, επιχειρείται αν και είναι γνωστό ότι η εγκριτική πράξη κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων δεν μπορεί πλέον κατά χρόνο να εκδοθεί, διότι σύμφωνα με όσα παραπάνω (Α) περιγράφονται, ανακλήθηκε και  ελλείπει ο παραπάνω όρος καθορισμού αφετηρίας των στάσεων από το αρμόδιο όργανο που είναι πλέον στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος Ρόδου, μη έχοντας δηλαδή ισχύ επ’ αυτού των προϋφισταμένων από τις κεντρικές υπηρεσίες εκδοθεισών πράξεων εγκρίσεων διαδρομών, αφού η νομοθεσία άλλαξε χωρίς μεταβατική διάταξη διατήρησης της ισχύος ατελών επί μέρους πράξεων που έχουν εκδοθεί με το προγενέστερο καθεστώς.

Συνεπώς κάθε επιμονή, παρά το ανωτέρω γεγονός, ανακληθέντος και ελλείποντος ουσιώδους όρου, για την έκδοση πράξεων θέσεων σε κυκλοφορία και των άλλων δύο (2) ειδικών τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου, συνιστά πλέον κατάφωρη πράξη παράβασης καθήκοντος και ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται.

2) Υπενθυμίζουμε ότι επί του παραπάνω εγγράφου υπήρξε η αρ. πρωτ. 11767/29-5-2013 απάντηση του Υπουργού Τουρισμού, η οποία έχει ως εξής:

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας και σε συνέχεια τηλεφωνικών μας επικοινωνιών, σας υπενθυμίζουμε ότι η υπηρεσία μας έχει ήδη αποστείλει για συνυπογραφή στο συναρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχέδια κοινών υπουργικών αποφάσεων, με τα οποία τροποποιούνται οι ειδικές διαδρομές, οι οποίες έχουν εγκριθεί επ’ ονόματι των τουριστικών γραφείων των κ.κ. Σαή Σάββα και Χατζή Μαρίας με τις με αρ. 9663/13-7-2011 και 9665/13-7-2011 κυα αντιστοίχως, σύμφωνα με τη με αρ. 240/27-4-2012 απόφαση του Δ.Σ. Ρόδου.

Τα ως άνω αναφερόμενα σχέδια κ.υ.α. διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τα με αρ. 12285/07-09-2012 και 12286/07-09-2012 έγγραφα μας.

Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά στο αίτημα του τουριστικού γραφείου του κ. Σαή για τη θέση σε κυκλοφορία δύο νέων ειδικών τουριστικών λεωφορείων ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεως, επισημαίνουμε ότι μέχρι την τροποποίηση της, η με αρ. 9663/13-7-2011 κυα συνεχίζει να ισχύει ως έχει και η οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. έχει δέσμια αρμοδιότητα για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματος, εφόσον ο επιχειρηματίας καταθέσει τα προβλεπόμενα στο Στάδιο Β’ του άρθρου 3 της με αρ. 22212/19-10-2008 (ΦΕΚ 2267/Β) κυα, όπως ισχύει.

 3) Υπενθυμίζουμε επίσης ότι στη συνέχεια αποστείλαμε στο Γενικό  Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. το αρ. πρωτ. 2/71376/20-6-2013 έγγραφο, για το ίδιο θέμα, που έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού 12726/27-9-2011 (ΦΕΚ Β’ 2190/30-11-2011), στην αποκλειστική δικαιοδοσία του οικείου Ο.Τ.Α. περιήλθε η αρμοδιότητα του καθορισμού της αφετηρίας και των στάσεων οε σημεία μόνον τουριστικού, αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος, των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων.

Η παραπάνω διοικητική πράξη συνιστά όρο (σύνθετη διοικητική ενέργεια) της τελικής πράξης έγκρισης ειδικής διαδρομής των παραπάνω οχημάτων, που με εισήγηση των υπηρεσιών σας εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργείων Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 τη ΚΥΑ 22212 Τουριστικής Ανάπτυξης – Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β 2267/5-11-2008).

Η ανωτέρω ΚΥΑ 12726/27-9-2011 (ΦΕΚ Β 2190/30-11-2011), αποκατέστησε μερικώς το απαράδεκτο και αντισυνταγματικό πλαίσιο, κεντρικές υπηρεσίες της διοίκησης, να εισηγούνται καθοριστικά και να αποφαίνονται κεντρικά όργανα για την έγκριση και θέση σε κυκλοφορία – σε πόλεις με ήδη βαρύ κυκλοφοριακό φορτίο -οχημάτων τεράστιου όγκου και αργής κίνησης ίου παραπάνω τύπου, δημιουργώντας τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα.

Α) Όπως είναι γνωστό, ύστερα από αιτιολογημένη μελέτη-εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, με την υπ’ αρ. 240/27-4-2012 απόφαση του, ανακαθόρισε τις στάσεις που χορηγήθηκαν ατάκτως, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα, σε δύο επιχειρήσεις που έχουν σε κυκλοφορία δύο (2) αντίστοιχα οχήματα. Συνεπώς αντιστοίχως λόγω τροποποίησης επί μέρους όρου – μερικής πράξης θα έπρεπε ήδη να έχουν αναγκαστικώς τροποποιηθεί οι υπ’ αρ. 9663/13-7-2011 και 9665/13-7-2011 πράξεις έγκρισης των ειδικών διαδρομών των παραπάνω δύο (2) επιχειρήσεων, αφού διαφορετικά είναι άκυρες και έωλες, αφού έχει τροποποιηθεί ουσιώδης όρος αυτών και μάλιστα για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους που υν σχέση με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Είναι γνωστό π.χ. ότι η στάση στον Εμπορικό Λιμένα Ρόδου, σε θέση ΛΙΑΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ κυκλοφοριακά, έχει μεταβληθεί σε θέση αφετηρίας νια την φόρτωση επιβατών κρουαζιερόπλοιων σταματώντας επί αρκετή ώρα την κυκλοφορία, ενώ και λοιπές στάσεις είναι σε ακατάλληλες θέσεις και δημιουργούν το φαινόμενο εκτέλεσης δημόσιας συγκοινωνίας.

Παρά ταύτα μέχρι σήμερα ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΩΣ δεν έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω τροποποίηση, δείχνοντας, αντικειμενικά τουλάχιστον την εντύπωση, ότι υπηρεσιακοί παράγοντες παραβαίνουν τα καθήκοντα τους συνεργώντας σε διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών (άρθρο 290 Π.Κ.). Συγκεκριμένα παρά τις επανειλημμένες τηλεφωνικές επαφές τόσο με το Υπουργείο Τουρισμού, όσο και με το Υπουργείο Ανάπτυξης και παρά τις διαβεβαιώσεις ότι έχει υπογραφεί η τροποποίηση των παραπάνω αποφάσεων, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθυστερεί αδικαιολόγητα πάνω από έξι (6) μήνες η υπογραφή από τον Υπουργό Ανάπτυξης, δίνοντας την εντύπωση ότι κρύβονται σκοπιμότητες.

Β) Περαιτέρω χωρίς ο Δήμος Ρόδου να έχει προβεί, ως πλέον κατά χρόνο αρμόδιο όργανο, σε έκδοση της πράξης καθορισμού αφετηρίας και στάσεων σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ 12726/27-9-2011, επισπεύδεται με την τουλάχιστον ανοχή αν όχι υποστήριξη της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού η έκδοση- άλλων δύο (2) αδειών κυκλοφορίας, επίσης στην πόλη της Ρόδου και μάλιστα στις ίδιες διαδρομές των ήδη κυκλοφορούντων δύο λεωφορείων, δημιουργώντας πλέον το ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΕΛΜΑ στην πόλη, ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ, με ευθεία πρόθεση δηλαδή ότι διαταράσσεται κατάφωρα πλέον η ασφάλεια της συγκοινωνίας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης (άρθρο 290 Π.Κ.).

Επισημαίνεται για άλλη μια φορά ότι η ανωτέρω επίσπευση των ενεργειών έκδοσης άλλων δύο (2) αδειών κυκλοφορίας στις ίδιες διαδρομές της πόλης, επιχειρείται αν και είναι γνωστό ότι η εγκριτική πράξη κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων δεν μπορεί πλέον κατά χρόνο να εκδοθεί, διότι σύμφωνα με όσα παραπάνω (Α) περιγράφονται, ανακλήθηκε και ελλείπει ο παραπάνω όρος καθορισμού αφετηρίας των στάσεων από το αρμόδιο όργανο που είναι πλέον στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος Ρόδου, μη έχοντας δηλαδή ισχύ επ’ αυτού των προϋφισταμένων από τις κεντρικές υπηρεσίες εκδοθεισών πράξεων εγκρίσεων διαδρομών, αφού η νομοθεσία άλλαξε χωρίς μεταβατική διάταξη διατήρησης της ισχύος ατελών επί μέρους πράξεων που έχουν εκδοθεί με το προγενέστερο καθεστώς.

Συνεπώς κάθε επιμονή, παρά το ανωτέρω γεγονός, ανακληθέντος και ελλείποντος ουσιώδους όρου, για την έκδοση πράξεων θέσεων σε κυκλοφορία και των άλλων δύο (2) ειδικών τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου, συνιστά πλέον κατάφωρη πράξη παράβασης καθήκοντος και ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται.

Γ) Επί πλέον και οι δύο πράξεις, με τις οποίες εγκρίθηκαν οι δύο παραπάνω νέες εκκρεμούσες ειδικές διαδρομές τουριστικών λεωφορείων 9663-9665/13-7-2011, υπέρ των ιδίων προσώπων που εκδόθηκαν και οι προηγούμενες των ήδη σε κυκλοφορία στηρίζονται αντίστοιχα στα υπ’ αρ. 2/29836/21-3-2011 και 2/38280/14-4-2011 έγγραφα του Δήμου Ρόδου «από τα οποία προκύπτει ότι η διαδρομή στην οποία αφορά η αίτηση βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ρόδου, το συνολικό μήκος αυτής είναι περίπου 12.800 μ. και στο οποίο καθορίζεται η αφετηρία παραπάνω ειδικής διαδρομής.

Όπως προκύπτει τα παραπάνω έγγραφα του Δήμου Ρόδου εκδόθηκαν από τον «Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και όπως αναφέρεται σε αυτά το Δημοτικό Συμβούλιο με τις υπ’ αρ. 87/2001 και 106/2011, αντίστοιχα αποφάσεις, ενέκρινε μόνο την αφετηρία. Δηλαδή η επί της διαδρομής βεβαίωση, που είναι προαπαιτούμενη ουσιώδης προϋπόθεση – δικαιολογητικό κατά το άρθρο 3 παραγρ. 2.5 της ΥΑ 222/2008 (ΥΑ 22212/ΦΕΚ Β’ 2267/2008) ζητήθηκε και εκδόθηκε από αναρμόδιο, χωρίς δικαιοδοσία υπάλληλο, καθιστώντας έτσι λόγω έλλειψης ουσιώδους όρου άκυρες τις παραπάνω εκδοθείσες υπ’ αρ. ΚΥΑ 9663-9665/13-7-2011 πράξεις έγκρισης των ειδικών διαδρομών. Ειδικότερα καθώς ο νόμος δεν ορίζει αρμοδιότητα άλλου οργάνου νια την χορήγηση της ως άνω για τις διαδρομές απαιτούμενης «βεβαίωσης του οικείου Ο.Τ.Α» την αυτοτελή αρμοδιότητα έχει το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 93 Ν. 3463/2006.

Ως εκ τούτου ΩΣ ΝΕΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ που γνωστοποιείται με τον παρόν έγγραφο και που πρέπει να λάβουν υπόψη οι αρμόδιες υπηρεσίες, είναι ότι δεν μπορεί να εκδοθούν από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου, πράξεις έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία, στηριγμένες στις υπ’ αρ. 9663-9665/.13-7-2011 ΚΥΑ εγκρίσεις ειδικών διαδρομών,  διότι στις τελευταίες ελλείπει ουσιώδης όρος – δικαιολογητικό, δηλαδή η δια του αρμοδίου οργάνου του Δημοτικού Συμβουλίου πράξεις διαδρομών. Η έλλειψη αυτή καθιστά ανακλητέες τις παραπάνω εγκρίσεις ειδικών διαδρομών.»

4) Υπενθυμίζουμε τέλος ότι επί του παραπάνω εγγράφου, υπήρξε η αρ. πρωτ. 51545/9-8-2013 απαράδεκτη επίσης απάντηση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με την οποία όχι μόνο διαιωνίζεται η εκκρεμότητα αλλά προκλητικά μεγεθύνεται ανεύθυνα το πρόβλημα, αδιαφορώντας ανεύθυνα για τα αποτελέσματα και που έχει ως εξής:

«Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό (1) έγγραφο σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 3 της αρ. 22212/2008 ΚΥΑ Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών «προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία και όροι λειτουργίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων ΔΧ ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων», το σχετ (4) έγγραφο της Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και το σχετ (5) έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου, εφόσον μέχρι σήμερα είναι σε ισχύ η σχετ (2) ΚΥΑ 9663/13.7.2011, η Διεύθυνση Τουρισμού Δωδεκανήσου είναι υποχρεωμένη βάσει «δέσμιας αρμοδιότητας», να ικανοποιήσει το αίτημα του επιχειρηματία για την χορήγηση άδειας λειτουργίας των 2 νέων τουριστικών λεωφορείων στις ήδη εγκεκριμένες, με την τελευταία ΚΥΑ, διαδρομή και στάσεις.»

Ύστερα απόλα τα παραπάνω, και επειδή σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στο συνημμένο σχετικό Υπόμνημα, προκύπτει ότι αφενός μεν δημιουργείται εκρηκτική κατάσταση στο κυκλοφοριακό της πόλης της Ρόδου, ιδιαίτερα επιβαρυμένο τους τουριστικούς μήνες, αφετέρου δε ότι αυτό οφείλεται σε ΥΠΑΙΤΙΕΣ παραλείψεις οργάνων της κεντρικής διοίκησης, τόσο επί του θέματος καθυστέρησης υλοποίησης της απόφασης υπ’αρ. 240/27-4-2012 του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον επανακαθορισμό των στάσεων, όσο και επί θέματος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ως ουσιώδης όρος η δημόσια κυκλοφοριακή τάξη και ασφάλεια, επιχειρείται επίσπευση έκδοσης άλλων δύο νέων αδειών που θα καθιστούν πλέον εφιαλτική την κυκλοφοριακή κατάσταση στην πόλη της Ρόδου τους θερινούς τουριστικούς μήνες, ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ζητούνται τα νόμιμα επί των ανωτέρω, αλλά και η έρευνα και η παραδειγματική τιμωρία για την διάπραξη πειθαρχικών και ποινικών αδικημάτων.

 

                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ

Ρίξτε μία Ματιά

Pin It on Pinterest