Εξηγήσεις για την διακοπή υδροδότησης στις οδούς ΚΕΝΝΕΝΤΥ-­‐ ΧΕΙΜΜΑΡΑΣ-­‐ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ