Διαγωνισμός για θέση πλοηγού στο λιμάνι της Ρόδου

Διαγωνισμό για την πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, με σκοπό την κάλυψη έκτακτων αναγκών πλοηγήσεων των Πλοηγικών Σταθμών, προκηρύσσει το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η θέση η οποία προκηρύχτηκε για τον Πλοηγικό Σταθμό Ρόδου είναι: μία (01) θέση Πλοηγού και τα προσόντα που πρέπει ο δικαιούχος να κατέχει είναι: α) Δίπλωμα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. β)

Να μην έχει υπερβεί το 50ό έτος της ηλικίας του μέχρι και την 31-12-2021.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου μέχρι τη Δευτέρα 21 Απριλίου 2022.

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest

Share This