Διαδικασία εισαγωγής στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Ρόδου

Σχετικά με την εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στην Α’ Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από τις 6 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2019. Η αίτηση μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά https://forms.gle/jqcCNn85eWujp3pp9, είτε στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από 19 έως 24 Ιουνίου 2019 και θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.00 π. μ. με τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων (ακρόαση ηχητικού δίσκου cd). Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης η διαδικασία εισαγωγής θα συνεχιστεί την ίδια ημέρα με την εξέταση των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή. Αναλόγως του αριθμού των αιτήσεων η διαδικασία της εξέτασης των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή δύναται να διαρκέσει έως τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019.

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι οι υποψήφιοι μαθητές/μαθήτριες δεν είναι αναγκαίο να έχουν μουσικές γνώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του Σχολείου https://www.musicschoolrhodes.gr.

Εκ της Διευθύνσεως.